joulu 9, 2015

Huolellisesti suunniteltu seisokki onnistuu

Huolto- tai suurseisokissa pysäytetään öljyn- tai kaasuntuotannon koko prosessiyksikkö tarkastusta, kunnossapitoa ja uudistamista varten. Nesteen Porvoon jalostamo toteutti vuonna 2015 historiansa suurimman seisokin. Neles toimitti siihen venttiilien kunnossapidon suunnittelun, varalaitteet, huollon ja varaosat sekä projektin reaaliaikaisen seurannan.

 

Kuntoanalyysillä voidaan tunnistaa laitteet, jotka vaativat Neleksen asiantuntijoiden huoltoa

Ammattitaitoinen suunnittelu, tehokas toteutus ja oikea-aikainen käyntiinajo varmistavat niin prosessien turvallisuuden kuin venttiilien korkean käytettävyyden ja luotettavuuden seuraavaan suunniteltuun seisokkiin saakka. Öljy- ja kaasuteollisuudessa suurseisokkien väli on yleensä kolmesta kuuteen vuoteen. Neles oli mukana myös Nesteen Porvoon jalostamon edellisessä seisokissa vuonna 2010.

Vuoden 2015 huhtikuusta kesäkuun puoliväliin kestäneen suurseisokin aikana tehdyt huoltotoimenpiteet varmistavat, että venttiilit toimivat luotettavasti seuraavat viisi vuotta. Seisokin aikana on tärkeää minimoida kaikki viivästykset ja aikataulujen pettäminen. On myös varmistettava sujuva ja mahdollisimman nopea paluu takaisin normaaliin tuotantoon ja tuottavuuteen.

Seisokkiprojekti Porvoon jalostamolla sujui erinomaisesti ja oli Neleksen venttiilipalveluliiketoiminnan suurin koskaan Suomessa. Sen aikana huollettiin ja korjattiin kaikkiaan noin 270 venttiiliä, mikä paransi merkittävästi niiden käytettävyyttä. Suurseisokkiprojektien tavoitteina on yleensä ylläpitää ja parantaa käytettävyyttä, suorituskykyä, turvallisuutta ja ympäristömääräysten täyttymistä. Tavoitteisiin pääsee, jos kumppani ymmärtää laitoksen tarpeet ja tavoitteet sekä pystyy tarjoamaan asiantuntijapalveluita ja hyviksi todettuja menetelmiä. 

Kokemusta ja jatkuvaa kehittämistä 

”Venttiilien kunnossapidon suunnittelua edelsi Nesteen ja Neleksen läheinen yhteistyö, sillä Neleksen asennuskanta laitoksella on hyvin suuri. Tukeuduimme yhtiön osaamiseen venttiilihuollosta, koska halusimme varmistaa venttiilien erittäin korkean käytettävyyden ja luotettavuuden seuraavaan suurseisokkiin asti”, sanoo kunnossapitopäällikkö Jarkko Niittymaa Nesteeltä.

Neleksen vankka asiantuntemus venttiilien kunnossapidosta ja laaja kokemus seisokeista ympäri maailmaa tuovat asiakkaille merkittäviä etuja. Esimerkiksi vuonna 2015 Neles oli mukana yli sadassa seisokissa.

On erittäin tärkeää, että asiakkaat voivat luottaa toimittajan tietotaitoon tiukasti aikataulutetun seisokkiprojektin aikana.

Palveluista vastaavan johtajan Timo Hännisen mukaan Neles laajentaa koko ajan osaamistaan ja tarjontaansa, jotta se pystyy auttamaan asiakkaita parantamaan prosessiensa suorituskykyä, luotettavuutta ja turvallisuutta. ”On erittäin tärkeää, että asiakkaat voivat luottaa toimittajan tietotaitoon tiukasti aikataulutetun seisokkiprojektin aikana”, hän toteaa.

Vähemmän riskejä, lisää turvallisuutta

Suurseisokit ovat monimutkaisia ja kalliita projekteja, joissa päivitetään, huolletaan ja korvataan suuri määrä laitteita lyhyessä ja tiukassa aikataulussa. Mitä tahansa voi tapahtua ja aiheuttaa odottamattomia tilanteita, joiden vuoksi aikataulu muuttuu ja tuotannon käynnistyminen saattaa viivästyä. Yksi ylimääräinen päivä voi tietää miljoonien eurojen menetyksiä. Huolellinen valmistautuminen varmistaa, ettei suunniteltu seisokkiaika ylity. Se myös parantaa työturvallisuutta merkittävästi. 

Suunnittelun taso ratkaisee, miten seisokin toteutus onnistuu.  

”Otamme asiakkaan ja nelesläisten turvallisuuden erittäin vakavasti. Oma henkilöstömme noudattaa asiakkaan ja Neleksen turvallisuusmääräyksiä tarkasti, tehtiinpä työ sitten työmaalla tai Neleksen tai asiakkaan huoltotiloissa. Sääntöjen noudattaminen ja töiden huolellinen suunnittelu ovat avaintekijöitä työturvallisuuden varmistamisessa”, Hänninen korostaa.

 ”Seisokkia voidaan pitää strategisena projektina laitokselle ja keinona pitää huolta sen laitekannasta”, sanoo  seisokkiliiketoiminnasta vastaava päällikkö Anne Hassinen. ”Kun seisokin suunnittelussa kumppanina on Neles, asiakas voi olla varma, että oikeat materiaalit ja resurssit ovat saatavilla, kun niitä tarvitaan. Myös riskit pienenevät, ja samalla varmistetaan, että prosessi toimii turvallisesti ja luotettavasti seuraavaan suunniteltuun seisokkiin saakka.”

 

neles-service-document.jpg

Neleksen asiantuntijat kartoittavat seisokkisuunnittelussa venttiileiden kunnossapitotarpeet ja muut tarvittavat palvelut.

Huomio laitteiden ja prosessin kriittisyyteen

Jotta laitos pystyy toimimaan turvallisesti seuraavaan suunniteltuun seisokkiin saakka, on tärkeää tunnistaa ne laitteet, jotka on päivitettävä, huollettava tai korvattava uusilla. Tämä työ määrittelee seisokin laajuuden, sen aikana tehtävät toimenpiteet, aikataulun sekä tarvittavat resurssit ja materiaalit.

Seisokin laajuus määritellään kunnossapitotarpeiden ja -suunnitelmien sekä laitteiden huoltovälien pohjalta. ”Kuntoanalyysillä pystymme tunnistamaan laitteista ne, jotka pitää huoltaa ennen kuin ne aiheuttavat tuotantohäiriöitä tai turvallisuusriskejä”, Hassinen selvittää. ”Laitoksen ja Neleksen asiantuntijat arvioivat yhdessä laitteiden ja prosessin kriittisyyden. Asennuskannan auditoinnilla varmistamme, että toimenpiteiden määrittelyssä on tiedossa juuri oikeat laitetyypit.”

”Teemme huolelliset suunnitelmat yhteistyössä laitoksen henkilökunnan kanssa. Niiden avulla pystymme optimoimaan seisokin laajuuden ja tarvittavat toimenpiteet sekä varmistamaan, että oikeat materiaalit ja resurssit ovat saatavilla seisokin aikana”, Hassinen jatkaa. Laitteiden huollossa käytetään Neleksen alkuperäisosia, kunnossapitomenetelmiä ja -suosituksia, mikä varmistaa niiden turvallisen toiminnan seuraavaan suunniteltuun seisokkiin asti.

Onnistuminen on kiinni suunnittelusta 

Seisokki on ketju toisiinsa läheisesti sidoksissa olevia tapahtumia. Kun huoltoseisokkiprojektin laajuus sekä tarvittavat toimenpiteet, materiaalit ja resurssit on suunniteltu huolellisesti, toteutus ja käyntiinajo sujuvat mallikkaasti. ”Neleksen venttiilihuollon asiantuntijat varmistavat korkealaatuisen venttiilihuollon ja -korjaukset niin työmaalla kuin venttiilien huoltotiloissa seisokin aikana. He tekevät kaikki toimenpiteet Neleksen turvallisuus- ja laatustandardien mukaisesti”, Hassinen painottaa.

Vaikka seisokin laajuus optimoidaan huolellisesti, jotain odottamatonta voi silti tapahtua tai tulla esiin seisokin aikana. Mahdollisesti joku laite pitää lisätä huollettavien laitteiden listalle ihan viime hetkellä tai muuta vastaavaa ilmenee. Muuttuvissa tilanteissa on tärkeää pystyä luottamaan seisokkikumppanin nopeaan sopeutumis- ja reagointikykyyn. 

Hyvin suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu seisokki varmistaa prosessin turvallisen ja luotettavan toiminnan seuraavaan suunniteltuun seisokkiin saakka.

Hyvin suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu seisokki varmistaa prosessin turvallisen ja luotettavan toiminnan seuraavaan suunniteltuun seisokkiin saakka.

”Suunnittelun taso ratkaisee, miten seisokin toteutus onnistuu. Seisokin aikana esiin tulevat odottamattomat huolto- ja korvaustarpeet vaikuttavat materiaaleihin, aikatauluihin ja resursseihin ja voivat siten vaarantaa projektin aikataulun ja budjetin”, Hassinen toteaa realistisesti. ”Suunnitteluvaiheessa määritellään seisokin laajuus ja tehtävät toimenpiteet, mutta on valmistauduttava myös siihen, että jotain odottamatonta voi tapahtua seisokin aikana. Yksityiskohtainen suunnittelu laitoksen henkilökunnan kanssa auttaa varautumaan odottamattomaan ja minimoimaan sen aiheuttamat riskit.”

Neles tarjoaa asiantuntijoidensa tukea myös varmistamaan, että käyntiinajo sujuu turvallisesti ja aikataulun mukaisesti ja että paluu tuotantoon tapahtuu suunnitellussa aikataulussa. Neleksen asiantuntijat auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat. Tukenaan heillä on koko yhtiön maailmanlaajuinen verkosto. 

Lopuksi vielä arviointi 

Kun laitos on käynnistynyt, on aika arvioida projektia ja ottaa siitä opiksi seuraavaa suunniteltua seisokkia varten. ”Annamme seisokin aikana huolletuille laitteille laite- ja positiokohtaiset huoltoraportit testisertifikaatteineen sekä laitteiden kunnossapitoon, päivityksiin ja korvaamiseen liittyviä suosituksia, jotka tähtäävät prosessin luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseen”, Hassinen lisää.

Metso osallistui vuonna 2015 seisokkeihin ympäri maailmaa.

Neles osallistui vuonna 2015 seisokkeihin ympäri maailmaa.

 

 

Suomennos englanninkielisestä artikkelista, joka on julkaistu Results flow control –asiakaslehdessä 2/2015.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.