marras 19, 2019

Neles tukee vahvoilla juurillaan vihreämmän bioteollisuuden uudistusta ja kasvua

Sellu- ja paperitehtaat eivät ole samanlaisia kuin ennen, vaikka tehtaissa kyllä valmistetaan edelleen perinteisiä lopputuotteita, kuten sellua, paperia, kartonkia ja pehmopaperia. Nykyajan tehdas on monikerroksinen prosessilaitos, jossa yhdistyy elementtejä myös jalostamoista ja voimalaitoksista. Kierrätettävän puun käytöllä nämä biotuotetehtaat edistävät teollisuudenalan valtavaa harppausta kohti resurssitehokkuutta, hiilineutraaliutta ja kestävää kehitystä.

Biokemikaalit, biopolttoaineet, bioenergia, biotekstiilit ja muut jatkojalostetut kaupalliset biokomposiittituotteet sekä uudet puupohjaiset materiaalit ovat aivan keskeisiä, kun kehitetään kaupallisesti kannattavaa materiaalivalikoimaa korvaamaan fossiiliset polttoaineet ja mikromuovit. Sellu- ja paperiteollisuudesta on tulossa edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä osoittaa, miten teollisuus voi mukautua ja muuttaa toimintaansa ympäristön kannalta parempaan suuntaan ja tehdä samalla hyvää tulosta. 

Kehittyvän teollisuuden tukipilari

Aika on muuttunut, eivätkä perinteiset sellu- ja paperitehtaatkaan enää ole entisensä. Kysynnän kasvu ja vaihtelu sekä lisääntyvä huoli ympäristöasioista, energiatehokkuudesta ja raaka-aineiden tehokkaasta käytöstä ovat pakottaneet alan muuttumaan ja uudistumaan. Nykyaikainen biotuotetehdas on paljon enemmän kuin pelkkä sellu- ja paperitehdas.

Nopeasti kehittyvät digitaaliset teknologiat muovaavat edelleen teollisuuden kuvaa. Teollinen internet (IIoT) parantaa liiketoimintaa ja teollisia prosesseja uusilla automaation tehostamiseen liittyvillä ratkaisuilla. Ennakoiva kunnossapito ja palvelut tehostuvat entisestään, ja samalla tuotanto, logistiikka ja tilausprosessit muuttuvat täsmällisemmiksi ja nopeammiksi. Koneäly ja pilvipalvelut vaikuttavat erittäin myönteisesti kaikkiin sellu- ja paperiprosesseihin ja liiketoimintaan.

Tukea kestävään liiketoimintaan

Ympäristöystävällisyys on keskeinen seikka, kun halutaan varmistaa teollisuuden tulevaisuus. Tiukat säädökset pakottavat toimijoita vähentämään päästöjä ja veden ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Sellu- ja paperiteollisuus näyttää suuntaa kehittämällä uusia innovaatioita korvaamaan ympäristölle vahingollia set muoveja, mikromuoveja ja tekstiilikuituja sekä fossiilisia  polttoaineita. Aiemmin tuotevalikoimassa oli venttiiliratkaisuja vain sellun ja paperin tuotantoon, mutta nykyään tarjonta kattaa näiden uusien tuotteiden ja innovaatioiden valmistuksen kaikki tarpeet.

Tuotteiden määrän kasvaessa ja käytettävien luonnonvarojen ehtyessä on pystyttävä tuottamaan enemmän vähemmällä. Sellu- ja paperiteollisuudessa tämä ei tarkoita vain tuotannon tehostamista vaan myös sitä, että prosessin jäännösaineetja sivuvirrat hyödynnetään fiksusti luomalla niistä uusia, kaupallisesti kannattavia biotuotteita. Kaikista nykyaikaisimmat tehtaat ovatkin nykyään monipuolisia biotuotetehtaita, jotka tuottavat erilaisia uutuuksia ja innovaatioita aiemmin hyödyntämättä jääneistä raaka-aineista ja prosessijätteestä.

Puupohjaisista materiaaleista jalostetaan ympäristöystävällisiä biopolttoaineita ja uutetaan biokemikaaleja, kuten raakamäntyöljyä ja tärpättiä. Hajukaasujen kierrätys takaisin prosessikemikaaleiksi ja biokaasujen jalostus prosessijäämistä ovat jo arkipäivää monilla tehtailla. Seuraavassa aallossa markkinoille tuodaan kuitupohjaisia biokomposiitteja ja tekstikuituja sekä erilaisia ligniinipohjaisia biotuotteita.

Energia on edelleen teollisen valmistusprosessin suurin menoerä. Kun bioenergiaa tuotetaan nykytrendin mukaisesti prosessijätteestä, sellu- ja paperiteollisuus on matkalla kohti energiaomavaraisuutta ja entistä pienempiä energiakustannuksia. Tehtaalla tuotettua ympäristöystävällistä energiaa käytetään tehtaan pyörittämiseen. Jos sitä riittää myytäväksi sähköverkkoon, hyöty on vielä suurempi. Kun nykyaikaiset tehtaat lisäksi käyttävät Neleksen venttiiliteknologiaa prosessien optimointiin, niiden energiatehokkuus paranee ja rahaa säästyy.

Yhdessä tulevaisuuteen

Neleksen pitkään, monipuoliseen historiaan kuuluu venttiilialan innovaatioita ja uraauurtavia ratkaisuja, jotka on varta vasten suunniteltu sellu- ja paperiteollisuuteen. Olemme olleet edistyksen kärjessä jo yli 60 vuotta ja jatkamme edelleen teollisuuden kehittämistä ja uudistamista. Toimitamme tuotteitamme maailmanlaajuisesti ja tarjoamme asiantuntijapalveluja yli 40 maassa ympäri maailman. Alan johtava tuotevalikoimamme kattaa venttiilituotteet ja älykkäät, skaalattavat palvelut. Tarjontamme on suunniteltu modernien biotuotetehtaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Perinteinen sellu- ja paperiteollisuus on muutosten kourissa. Uusi, puupohjaisia biotuotteita valmistava teollisuudenala asettaa uudenlaisia vaatimuksia prosessien tehokkuudelle. Kestävän kehityksen mukainen tulos edellyttää kehittyneen automaation ja älykkäiden ratkaisujen laaja-alaista osaamista. Tehtaan prosessien suorituskykyä parantava digitalisaatio on asia, jonka voimme saada aikaan yhdessä. Meiltä löytyy alan johtaviin laitteistoihin ja palveluihin sopivia digitaalisia työkaluja, ja haluamme olla osa jokaisen asiakkaamme matkaa kohti menestystä.

Teksti: Ilpo Miettinen

 

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Kohti parempaa luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä!