tammi 26, 2021

Kestävään menestykseen biotuoteteollisuudessa

Ville Kähkönen
Ville Kähkönen
Director of Industry Management

Kuinka parempi virtauksensäätö edistää sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden kestävää menestystä? Neleksellä on sekä pitkäaikaista asiantuntemusta että uusinta digitaalista teknologiaa, joilla se auttaa alaa tuottamaan enemmän vähemmästä.

Ennakoimme sellun ja paperin kysynnän kasvavan vuosina 2020–2030 noin 100 miljoonalla tonnilla ja olevan noin 500 miljoonaa tonnia vuodessa. Haasteena on saavuttaa tämä kasvu tehokkaalla, kestävällä ja kannattavalla tavalla. Kun tulevaisuudessa yritetään tulla toimeen ilman fossiilisia polttoaineita ja muovien kestämätöntä käyttöä, ennakoimme vaihtoehtoisten biotuotteiden sekä selluun ja puukuituihin pohjautuvien innovatiivisten ratkaisujen kysynnän kasvavan voimakkaasti.

Jotta näihin kasvaviin tarpeisiin voidaan vastata ja samalla varmistaa koko alan ympäristötehokkuus, nykyisiä prosesseja on tarkasteltava huolellisesti. Tarjoamamme älykkäät virtauksensäätöratkaisut voivat auttaa olennaisesti prosessien laadun vakauttamisessa ja prosessien vaihtelun minimoimisessa. Tämän ansiosta modernien biotuotteiden tuottajat voivat pienentää energiankulutusta, raaka-ainehukkaa ja päästöjä. Tämä koskee niin markkinasellun kuin uusien biomuovien ja vaihtoehtoisten biopolttoaineiden tuottajia.

Sellu- ja paperiteollisuuden kokemukseen perustuvia ratkaisuja

Neles toimitti ensimmäiset venttiilinsä sellu- ja paperiteollisuudelle jo yli 60 vuotta sitten, ja nykyään yli 75 % maailman sellusta virtaa tuotantoprosessin aikana meidän venttiiliemme kautta. Olemme aina sitoutuneet toimittamaan suorituskykyä parantavaa teknologiaa. Oikean venttiiliratkaisun valinta tarkoittaa luotettavuuden, käytettävyyden, tehokkuuden ja kestävyyden valintaa.

Tehtaassa voi olla toiminnassa yli 5 000 säätöventtiiliä ja jopa 15 000 säätöpiiriä, joten pienetkin kokonaisvaltaiset parannukset voivat nopeasti parantaa yleistä suorituskykyä huomattavasti. Tutkimusten mukaan sellutehtaissa tyypillisesti 20–40 % säätöpiireistä kärsii värähtelystä. Kun siis valitaan luotettavia ja tarkkoja venttiiliohjaimia, kuten Neles NDXTM, mahdollisuudet saada aikaan parannuksia ja niistä seuraavia säästöjä, ovat huomattavat.

 

Esimerkiksi jo yhden prosentin prosessioptimoinnilla saavutettava suorituskyvyn parannus voi tuottaa useita tehtaita omistavalle yhtiölle joka vuosi miljoonien säästöt.

Digitalisoinnin hyödyt käyttöön

Oikeat venttiilituotteet yhdistettynä aina vain yleisempään ja fiksumpaan digitalisaation ja automaation hyödyntämiseen voivat tuottaa huomattavia tuloksia. Tietojen epätarkkuus ja puutteellisuus voivat mahdollisesti johtaa merkittäviin tulojen menetyksiin. Esimerkiksi jo yhden prosentin prosessioptimoinnilla saavutettava suorituskyvyn parannus voi tuottaa useita tehtaita omistavalle yhtiölle joka vuosi miljoonien säästöt. Kun uuden tehtaan tai tuotantolinjan suunnitteluvaiheessa venttiilien tietokannassa olevaa dataa yksinkertaistetaan ja digitalisoidaan, suunnitteluaikaa voi säästyä jopa 47 päivää.

Lisäksi dataan perustuva ennakkohuolto on yksi tapa parantaa tehtaan toimintakykyä. Tarkka ja harkittu asennuskantaluettelo, jossa ei ole kaksoiskappaleita, virheitä tai epätarkkuuksia, on tehokas työkalu huollon suunnitteluun ja toteutukseen. Luotettavan venttiiliteknologian ja erityisten asiantuntijapalvelujen avulla tehtaan on helpompi päästä prosessien lähes täyteen käyttöasteeseen ja tehtaan jatkuvaan ympärivuorokautiseen toimintaan.

Lue lisää tarjoomastamme biotuoteteollisuudelle