Varsinainen yhtiökokous

2021

Neleksen varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2021. Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiehiensä läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yleistä tietoa koskien vuoden 2021 yhtiökokousta

Neles Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina, 26.3.2021. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen poikkeuksellisin kokousmenettelyin COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiehiensä läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta 3.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä.

Yhtiökokoukseen liittyvät linkit:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

CV Jaakko Eskola

CV Perttu Louhiluoto

 

Lisää tietoa ja yhtiökokousmateriaalit