Ylimääräinen yhtiökokous

2020

Neles Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 29. päivänä lokakuuta 2020 klo 14:00.

Neles Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti lisätä Neleksen hallituksen jäsenten lukumäärää yhdellä ja nimittää uuden hallituksen jäsenen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajansa Valmet Oyj:n ehdotusten mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) ja että toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Neles Oyj:n hallitukseen valitaan aiempien hallituksen jäsenten lisäksi uutena jäsenenä Jukka Tiitinen.

Kokouskutsu

Neles Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29. päivänä lokakuuta 2020 klo 14:00 alkaen osoitteessa Hilton Hotel Helsinki Airport, Lentäjänkuja 1, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13:00.

Mikäli Covid-19 pandemiaan liittyvät olosuhteet kokousajankohtana niin vaativat, Neles tulee antamaan lähempänä kokousta lisätietoja mahdollisista kokoukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä, joilla varmistetaan osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Kokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu pörssitiedotteena 29.7.2020.

Taustaa ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Neles Oyj:n ("Neles" tai "Yhtiö") 1.7.2020 julkistaman pörssitiedotteen mukaan Valmet Oyj ("Valmet") on 1.7.2020 tehnyt 17.6.2020 julkistamansa osakekauppasopimuksen mukaisen kaupan, jonka seurauksena Valmet osti 22 374 869 Neleksen osaketta. Valmet Oyj:n suora osakeomistus ylitti 15 prosentin kynnyksen 14.7.2020 ja oli 23 304 869 osaketta, mikä vastaa 15,50 prosenttia Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Osakekauppojen seurauksena Neleksen hallitus vastaanotti 2.7.2020 Valmetin osakeyhtiölain 5 luvun
4 §:n mukaisen osakkeenomistajan pyynnön  ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä. Vaatimuksensa yhteydessä Valmet on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi Neleksen hallituksen jäsenmäärän olevan kahdeksan (8). Lisäksi Valmet on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Neleksen hallitukseen valittaisiin nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi Jukka Tiitinen, joka toimii tällä hetkellä Valmetin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana.

CV Jukka Tiitinen

 

 

Tärkeät päivämäärät

Ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspävä 19.10.2020
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.9.2020
Ilmoittautuminen ja äänestys päättyvät 26.10.2020
Ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2020
Kokouspöytäkirja saatavilla 12.11.2020