Neles toimittaa kriittisiä virtauksensäätöratkaisuja, -innovaatioita ja -palveluja jatkuvasti kehittyvien prosessiteollisuuksien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme parantamaan prosessiensa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Edistämme kannattavaa kasvua ja kestävää tuottavuutta kaikilla asiakastoimialoillamme.

Neleksen vuosikertomus

GRI-liite

Vuoden 2020 kohokohdat

Liikevaihto

MEUR 576

Työntekijöitä

2840

Oikaistu EBITA

14,8 % liikevaihdosta

100%

Kaikille T&K-hankkeille asetettiin vastuullisuustavoitteet

Neleksen vuosi 2020

Toimialallamme luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää. Hyödynnämme pitkää historiaamme ja asiantuntemustamme voidaksemme jatkuvasti kehittää ja keksiä ratkaisuja, jotka määrittävät uudelleen luotettavan virtauksensäädön prosessiteollisuudessa. 

Katso videolta Neleksen kohokohtia vuodelta 2020. 

Luottavaisena tulevaisuuteen

Vuosi 2020 oli Nelekselle suurten muutosten aikaa. Aloitimme toimintamme itsenäisenä virtauksensäätöyhtiönä keskeytyksettä ja toiminta säilyi kannattavana haastavasta maailmantilanteesta huolimatta.

Poikkeuksellinen vuosi vaihtelevilla markkinoilla

Aloitimme vuoden vahvalla tilauskannalla ja myönteisillä liiketoimintanäkymillä, mutta reagoimme nopeasti pandemian levitessä ympäri maailmaa. Meille oli alusta lähtien tärkeintä suojella työntekijöitämme ja turvata toimitukset asiakkaille. Ryhdyimme myös päättäväisesti toimeen aikaisessa vaiheessa säilyttääksemme kannattavuuden ja rahavirran kaikissa tilanteissa.

Ennakoivien toimien ansiosta säilytimme kannattavuuden ja rahavirrat hyvällä tasolla, vaikka tilaukset ja liikevaihto vähenivät. Koko vuoden oikaistu EBITA oli 14,8 prosenttia myynnistä, mikä on hyvä tulos.

Heinäkuussa avasimme toisen venttiiliteknologiakeskuksen Jiaxingissa Kiinassa. Se oli tärkeä strateginen lisä globaaliin tehdaskantaamme ja hyvä uutinen venttiiliasiakkaillemme ympäri maailmaa.

Saavutimme merkittäviä tuloksia asiakastyytyväisyyskyselyssä vuonna 2020, kun asiakkaamme antoivat meille NPS-suositteluluvuksi 38, mikä on merkittävä parannus viime vuoden 29 pisteeseen.

Kannattavan kasvun strategia

Ennen jakautumista laadimme Nelekselle uuden strategian ja asetimme taloudellisia tavoitteita. Päätavoitteemme on kasvaa markkinoita nopeammin kasvattamalla tarjontaamme ja laajentamalla venttiili- ja venttiiliohjainliiketoimintaa uusille asiakassegmenteille. Pyrimme saavuttamaan nämä tavoitteet niin, että kannattavuutemme säilyy erinomaisella tasolla. 

Meillä on nyt vahva pohja, jolta voimme jatkaa asiakaslupauksemme ”Reinventing reliability ” täyttämistä ja matkaa kohti menestyksekästä tulevaisuutta.

Ote toimitusjohtajan katsauksesta

Menestymme, kun asiakkaamme menestyvät

"Minulla oli kunnia johtaa Neles-tiimiä vuoden ajan ennen kuin aloitin yhtiön toimitusjohtajana heinäkuussa 2020. Ennen maailman sulkeutumista ehdin vierailla useissa Neleksen toimipaikoissa ympäri maailmaa, tavata satoja työtovereita ja keskustella heidän odotuksistaan, haasteistaan ja ideoistaan. Minuun teki vaikutuksen se, kuinka sitoutuneita työntekijämme ja kanavakumppanimme ovat asiakkaisiimme.

Vuosittain tehtävästä asiakastyytyväisyystutkimuksesta saatu palaute kertoo samaa: asiakkaamme arvostavat tuotteiden laadun lisäksi työntekijöidemme teknistä asiantuntemusta ja sitä, että he sitoutuneina eivät koskaan jätä leikkiä kesken."

Olli Isotalo, Toimitusjohtaja, Neles

Näkemyksiä vuoteen 2020

Toimitusjohtaja Olli Isotalo haastatteli talousjohtaja Simo Sääskilahtea, Helsingin tehtaan johtaja Timi Niemistä ja sijoittajasuhdejohtaja Rita Uotilaa seuraavista aiheista:

  • Talousjohtajan näkökulma vuoteen 2020 - tärkeimmät kohokohdat ja toimintaperiaattet mukaan lukien
  • Operaatioiden näkökulma vuoteen 2020 - keskeiset haasteet ja tomintatavat
  • Sijoittajasuhteiden näkökulma ja ensivaikutelmat venttiililiiketoiminnan tulokkaana

Luotettava kumppani

Teemme asiat tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristön, ihmisten ja talouden näkökulmasta. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti turvallisuutta ja pyrimme välttämään kaikki tapaturmat, niin omissa toimipaikoissamme kuin ja asiakkaidemme tiloissa työskennellessämme.

Vastuullisuustavoitteemme sisällytetään HSEQ-hallintajärjestelmään. Se takaa, että tavoitteet toteutetaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Edistämme parempaa huomista keskittymällä seuraavien kolmen alueen tavoitteisiimme: Terveys ja turvallisuus, Ympäristö sekä Yhteiskunta ja ihmiset.

Toimialat, joita palvelemme

Neles tarjoaa venttiili- ja venttiiliautomaatioteknologioita ja -palveluja koko prosessiteollisuudelle. Venttiileillä on tärkeä rooli päivittäisessä elämässämme. Niiden avulla monilla teollisuudenaloilla voidaan tuottaa materiaaleja, jotka pitävät yhteiskunnan ja infrastruktuurin käynnissä.

Venttiilejä tarvitaan aina, kun putkissa liikkuu nesteitä tai kaasuja. Venttiilit säätävät ja ohjaavat prosessivirtauksia tuotantolaitoksissa, kuten esimerkiksi sellu- tai biotuotetehtaissa tai öljynjalostamoissa. Venttiilit vaikuttavat merkittävästi käsittelylaitosten tuottavuuteen ja turvallisuuteen ja ovatkin siksi kriittisiä laitteita. 

Lue lisää Neleksestä

ESEF-raportti XBRL-muodossa