Neles julkaisi tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen 27.4.

Tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsaus

Neles julkaisi tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen tiistaina 27.4.2021 klo 9.00. Q1 osavuosikatsaus on saatavilla sekä tällä sivulla että raporttiarkistossamme.

Tammi-maaliskuu lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia edellisestä neljänneksestä.
  • Palveluliiketoiminta sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta piristyivät ensimmäisen neljänneksen aikana ja palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat vuoden 2019 hyvällä tasolla.
  • Toimitusten viivästymiset, jotka johtuivat Brasilian toimituskeskuksen väliaikaisesta sulkemisesta, tilauskannassa olevien toimitusten ajoituksista ja valuuttakurssivaihteluista, vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti.
  • Kannattavuus oli vertailukauden tasolla alhaisesta liikevaihdosta huolimatta. Kulukuri jatkui ja myyntikate oli hyvä.
  • Tase vahvistui entisestään hyvän kassavirran ansiosta.

Puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidettiin samana päivänä klo 14.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Linkki audiocastiin

Lisätietoja: Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954 141, sähköposti: rita.uotila@neles.com 

"Markkinat kehittyivät odotettua paremmin ensimmäisen neljänneksen lopulla. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnat vilkastuivat, ja palveluliiketoiminnan tilaukset ovat jo vuoden 2019 hyvällä tasolla. Myös MRO-liiketoiminta parantui huomattavasti edelliseen neljännekseen verrattuna, vaikka tilauksia saatiinkin edelleen hieman vähemmän kuin ennen covid-19-pandemiaa."
 
Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Neles

Markkinat kehittyivät odotettua paremmin ensimmäisen neljänneksen lopulla. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnat vilkastuivat, ja palveluliiketoiminnan tilaukset ovat jo vuoden 2019 hyvällä tasolla. Myös MRO-liiketoiminta parantui huomattavasti edelliseen neljännekseen verrattuna, vaikka tilauksia saatiinkin edelleen hieman vähemmän kuin ennen covid-19-pandemiaa. Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien aktiviteetti oli edelleen hyvä. Saimme uusia sellu- ja paperiprojekteja APAC-alueella ja lisätilauksia olemassa oleviin projekteihin EMEIA-alueella sekä Etelä-Amerikassa. Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkina-aktiviteetti oli heikkoa. Odotamme kuitenkin projektitilausten lisääntyvän vuoden 2021 toisella puoliskolla, koska uusien projektien tarjouskanta on tyydyttävä.

Osasimme odottaa alhaisempaa myyntiä ensimmäisellä neljänneksellä tilauskannan toimitusaikojen perusteella. Covid-19-pandemian aiheuttamat haasteet Brasilian toiminnoissamme viivästyttivät lisää myyntiä ensimmäiseltä neljännekseltä. Saimme tartunnat hallintaan ja pystyimme avaamaan huoltokeskuksemme Brasiliassa rajoitetulla kapasiteetilla. Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meillä etusijalla. Saamme toimitettua lykkäytyneen myynnin tämän vuoden aikana.

Jatkoimme ensimmäisen neljänneksen aikana tiukkaa kulukuria, mikä tuki kannattavuutta vähäisestä myynnistä huolimatta. Kustannussäästöistä ja covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta pystyimme viemään strategisia kehitysohjelmiamme eteenpäin. Toimintojemme siirto ja myynnintukiresurssiemme kehittäminen Intiassa etenivät hyvin. Saimme yhdenmukaistetun ERP-järjestelmämme toimintaan Ruotsissa ja Brasiliassa.

Kun markkinatilanne paranee tulevien vuosineljännesten aikana, aiomme nopeuttaa strategiamme toteuttamista lisäämällä kohdennetusti myynti- ja RTD-resurssejamme.

Liikkumisrajoituksilla ja asiakkaiden tiukalla kassanhallinnalla oli negatiivinen vaikutus vuonna 2020 palvelu- sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaiseen (MRO) liiketoimintaan. Erityisesti suuria huoltoseisokkeja siirrettiin tuonnemmaksi. Palvelu- sekä MRO-liiketoiminta ovat selkeästi piristyneet vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuisesti, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Neleksen Brasilian-toimituskeskus suljettiin väliaikaisesti covid-19-tapausten vuoksi, mikä aiheutti viivästyksiä toimituksissa ja liikevaihdon laskua ensimmäisellä neljänneksellä. Toimituskeskus avautui uudelleen ennakoitua nopeammin aktiivisten toimenpiteiden vuoksi. Tällä hetkellä toimituskeskus toimii rajallisella kapasiteetilla siten, että henkilöstön terveys ja turvallisuus pidetään ensisijalla. Keskuksen sulkemisen vuoksi lykätty myynti tullaan saamaan kiinni loppuvuoden 2021 aikana. Neleksellä on toimintaa useilla alueilla, joilla covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen häiriöitä. Riski, että joudumme sulkemaan paikallisia Neles-toimintoja väliaikaisesti, kuten tehtiin Brasiliassa, jatkuu.

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne on edelleen haastava ja toimitusviivästysten riski kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella.

Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä.

Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten peruutuksia ei ole tullut.

Lataa tulosmateriaalit