Neles julkaisi tammi-syyskuun 2020 osavuotiskatsauksen keskiviikkona 28.10.2020.

Tammi-syyskuun 2020 osavuotiskatsaus

Neles julkaisi tammi-syyskuun 2020 osavuotiskatsauksen keskiviikkona 28.10.2020 klo 9.00 ja se on saatavilla sekä tällä sivulla että raporttiarkistossamme.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Oikaistu EBITA-marginaali jatkui vakaana kolmannella vuosineljänneksellä haastavasta Covid-19-pandemiasta huolimatta ja kustannussäästötoimenpiteiden tukemana.
  • Sellu- ja paperiprojektit jatkuivat hyvällä tasolla; aktiviteetti öljy- ja kaasuprojekteissa ensimmäistä vuosipuoliskoa heikompaa.
  • Markkina-aktiviteetti lisääntynyt palveluliiketoiminnassa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisessa (MRO) liiketoiminnassa, mutta elpyminen on ollut aiemmin ennakoitua hitaampaa, koska asiakkaiden suuret huoltoseisokit ja kiristynyt kassanhallinta aiheuttavat edelleen lykkäyksiä.

Puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidettiin samana päivänä. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Katso Neleksen Q3/2020 audiocast

Lisätietoja: Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954 141, sähköposti: rita.uotila@neles.com 

Lataa tulosmateriaalit

Markkinatilanne jatkui kolmannella neljänneksellä vaihtelevana. Voitimme tärkeitä sellu- ja paperiprojekteja, kuten jo ensimmäisen vuosipuoliskonkin aikana. Öljy- ja kaasuprojektien osalta markkina-aktiviteetti hidastui kolmannella neljänneksellä ensimmäisen vuosipuoliskon korkealta tasolta, kuten ennakoimme puolivuosikatsauksen yhteydessä. Palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti lisääntyi monilla markkina-alueilla kolmannella neljänneksellä verrattua toiseen neljännekseen. Toimintaan kuitenkin vaikuttivat edelleen heikentävästi asiakkaiden suurten huoltoseisokkien viivästymiset, matkustusrajoitukset ja laitosten tuotantokatkokset sekä asiakkaiden kiristynyt kassanhallinta. Näistä syistä palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetin kasvu ei vielä näkynyt tilauskertymänä.

Liikevaihtomme kasvoi kaksi prosenttia kolmannella neljänneksellä verrattuna toiseen neljännekseen, huolimatta valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta. Toisella neljänneksellä käynnistettyjen kustannussäästötoimenpiteiden jatkamisen ansiosta pystyimme ylläpitämään vakaan kannattavuuden raportointikaudella, vaikka myyntivolyymi oli alhainen. Kustannussäästötoimenpiteisiin sisältyi väliaikaisia toimenpiteitä, kuten lyhennetty työaika, joista aiomme pääosin luopua vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä teimme myös joitakin pysyviä kustannussäästötoimia lähinnä Yhdysvalloissa ja Suomessa, ja aloimme saada niistä säästöjä jo kolmannella neljänneksellä. Kiinnitimme myös enemmän huomiota nettokäyttöpääoman ja kassavirtojen hallintaan ja pystyimme alentamaan varastojemme määrää.

Neleksen omistustilanteeseen liittyi paljon keskustelua ja julkista huomiota kolmannen neljänneksen aikana.  Tästä huolimatta johto ja työntekijät keskittyivät päivittäiseen liiketoimintaan, asiakaspalveluun ja Neleksen hallituksen 1. heinäkuuta hyväksymän kasvustrategian toteuttamiseen.

Covid-19-pandemia aiheuttaa lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoilla. Pandemian leviämistä ja vakavuutta on edelleen vaikea ennustaa. Hallitusten nopeasti päättämät maanlaajuiset ja paikalliset toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi vaikeuttivat entisestään Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysynnän sekä Neleksen toiminnan ennustettavuutta: ne estävät palvelutöiden suorittamista asiakkaiden tuotantolaitoksilla työvoiman liikkumisrajoitusten takia sekä rajoittivat omien tuotantolaitosten toimintaa sulkutoimenpiteiden aikana. Näiden epävarmuustekijöiden odotetaan jatkuvan neljännellä neljänneksellä.

Toiseen neljännekseen verrattuna asiakkaiden toiminta on palannut lähemmäksi normaalia, mutta suuret huoltoseisokit siirtyvät edelleen suurelta osin liikkumisrajoitusten ja asiakkaiden kiristyneen kassanhallinnan vuoksi. Tilanne on hidastanut palveluliiketoimintaa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaista (MRO) liiketoimintaa. Lisäksi aiempien sulkutoimenpiteiden vuoksi toimittajien toimitusajat ovat hidastuneet jonkin verran kolmannella neljänneksellä. Nelekselle ei toistaiseksi ole aiheutunut olennaisia luottotappioita tai peruutuksia tilauskannassa oleviin tilauksiin.

Toisen ja kolmannen neljänneksen aikana johto teki ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallissuuden ja turvatakseen Neleksen taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, tiukkoja matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä. Myös nettokäyttöpääoman hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota.

Pandemian myötä maailmanlaajuisen talouskasvun heikentymisen riski on lisääntynyt, mikä yhdessä epävarman poliittisen ja taloudellisen kehityksen kanssa voi vaikuttaa Neleksen asiakastoimialoihin, vähentää investointeja ja asiakkaiden kulutusta ja siten heikentää Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lisäksi on olemassa muita markkina- ja asiakasriskejä, jotka voivat johtaa suunnitteilla ja käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, viivästymiseen tai lopettamiseen.