Neles julkaisi tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen 27.10.

Tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsaus

Neles julkaisi tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen keskiviikkona 27.10.2021 klo 9.00. Q3 osavuosikatsaus on saatavilla sekä tällä sivullä että raporttiarkistossamme.

Hyvä liikevaihto tuki vakaata kannattavuutta

  • Markkinatilanne jatkui vahvana sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien liiketoiminnassa. Palvelujen kysyntä jatkui hyvällä tasolla.
  • Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projekteissa kehitys on edelleen hidasta.
  • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja vahva 15,5 prosentin oikaistu EBITA kolmannella neljänneksellä
  • Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoiminnan hankintasopimus allekirjoitettu. Hankinta vahvistaa Neleksen asemaa kasvavilla metalli- ja kaivosteollisuuden markkinoilla.

Puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään samana päivänä klo 14.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. 

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 981710310. Rekisteröintitunnus: 86385953#. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Neleksen kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. 

Linkki audiocastiin

Lisätietoja: Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954 141, sähköposti: rita.uotila@neles.com 

"Sellu-, paperi- ja biotuotteiden projektiliiketoiminta jatkui vahvana ja palvelujen markkinatilanne jatkuu hyvänä. Kehitys kemikaaliteollisuuden sekä öljy, ja kaasuteollisuuden projektien markkinoilla oli hidasta. Hyvän liikevaihdon ansiosta pystyimme jälleen kolmannella neljänneksellä saavuttamaan yli 15 prosentin oikaistun EBITA:n."
 
Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Neles

Markkinatilanne pysyi kolmannella neljänneksellä pääosin samana kuin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Sellu-, paperi- ja biotuotteiden projektiliiketoiminta jatkui vahvana. Voitimme edelleen uusia projekteja sekä meneillään olevien projektien lisätilauksia. Kehitys kemikaaliteollisuuden sekä öljy, ja kaasuteollisuuden projektien markkinoilla oli hidasta. Näköpiirissä oleviin projekteihin liittyvät päätökset siirtyvät neljännelle neljännekselle tai vuoden 2022 alkuun.

Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset vähenivät hieman vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna mutta kasvoivat 20 % vertailukaudesta. Palvelujen markkinatilanne jatkuu hyvänä, ja palvelutilausten lasku edelliseen neljännekseen verrattuna johtui pääasiassa kausiluonteisuudesta. MRO-liiketoiminta kehittyi myönteisesti kolmannella neljänneksellä ja tilaukset olivat 22 % korkeammalla kuin vertailukaudella vuonna 2020. MRO-liiketoiminta on kuitenkin edelleen selvästi koronaa edeltäneen tason alapuolella. Tämä johtuu jatkuvista koronaan liittyvistä ongelmista ja tiukasta asiakaskysynnästä APAC- ja EMEIA-alueilla, kun taas Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kysyntä on jo koronaa edeltäneellä tasolla.

Hyvän liikevaihdon ansiosta pystyimme jälleen kolmannella neljänneksellä saavuttamaan yli 15 prosentin oikaistun EBITA:n. Tämä tapahtui logistiikan ja elektroniikkakomponenttien saatavuuden jatkuvista haasteista huolimatta. Nämä haasteet aiheuttavat riskejä myös neljännen vuosineljänneksen toimituksille.

Laajeneminen uusille, kasvaville teollisuudenaloille on yksi strategiamme kulmakivistä. Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintojen hankinta on tärkeä virstanpylväs asemamme vahvistamisessa kasvavilla metalli- ja kaivosteollisuuden markkinoilla. Neles on toimittanut ratkaisuja näille markkinoille, mutta valikoimastamme on puuttunut tiettyjä tärkeitä tuotteita. Hankinnan myötä saamme nämä puuttuvat tuotteet tarjoomaamme, vahvistamme metalli- ja kaivosteollisuuden käyttökohteiden tuntemustamme, laajennamme myyntikanaviamme näillä toimialoilla ja saamme brändin, joka on tunnettu ja arvostettu metalli- ja kaivosteollisuuden virtauksensäädössä. Integraation suunnittelu etenee hyvin, ja saamme kaupan päätökseen marraskuussa.

Maailmanlaajuiset logistiikkaolosuhteet olivat edelleen haasteelliset vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Kuljetusten saatavuus ja Neleksen tai sen asiakkaiden logistiikkajärjestelyjen vaikeudet ovat viivästyttäneet Neleksen toimituksia. Lisäksi elektroniikkakomponenttien puute on aiheuttanut viivästyksiä. Näiden haasteiden odotetaan jatkuvan myös vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2021 aikana Neleksen toimituskeskus Brasiliassa oli väliaikaisesti suljettuna koronatapausten vuoksi. Toimituskeskus voitiin avata odotettua aikaisemmin tilanteen valppaan hallinnan ansiosta. Neleksen tehtailla Intiassa oli toisen vuosineljänneksen alussa vastaavia haasteita, jotka johtivat väliaikaisiin sulkemisiin.

Neleksellä on toimintaa useilla alueilla, joissa koronapandemia aiheuttaa häiriöitä myös jatkossa. Neleksen paikallisiin toimintoihin liittyy edelleen vastaavanlaisia väliaikaisten sulkemisten riskejä. Tällä hetkellä kaikki Neleksen tehtaat ovat toiminnassa, ja johto seuraa koronatilannetta tarkasti. Neleksen työntekijöiden ja kumppaneiden terveys ja turvallisuus ovat etusijalla.

Vuonna 2020 koronapandemiasta johtuvat liikkumisrajoitukset ja asiakkaiden tiukka rahavirran hallinta vaikuttivat kielteisesti palveluliiketoimintaan ja muuhun MRO-liiketoimintaan. Erityisesti laajoja huoltoseisokkeja lykättiin. Palvelujen sekä MRO-liiketoiminnan maailmanlaajuinen tilanne on parantunut selvästi vuoden 2021 aikana, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla.

Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä. Matkustusrajoitukset, ulkoisten kulujen leikkaukset koko organisaatiossa sekä kustannussäästö- ja optimointitoimet ovat jatkuneet vuonna 2021. Koronaan liittyvät henkilöstökulujen säästötoimet päättyivät suurelta osin vuoden 2020 lopussa.

Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten peruutuksia ei ole tullut.

Lataa tulosmateriaalit