Neles julkaisi tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen 23.7.

Tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsaus

Neles julkaisi tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen perjantaina 23.7.2021 klo 9.00. H1 puolivuosikatsaus on saatavilla sekä tällä sivulla että raporttiarkistossamme.

Kokonaisuutena markkinat kehittyivät hyvään suuntaan, eroja maantieteellisesti ja liiketoiminnoittain

  • Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vahva tulos palveluliiketoiminnassa ja Pohjois-Amerikassa.
  • Toisen vuosineljänneksen myynti kasvoi 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maailmanlaajuiset logistiikkahaasteet, elektroniikkakomponenttien saatavuus ja asiakkaiden viivästyttämät meneillään olevat projektit lykkäsivät liikevaihtoa toiselle vuosipuoliskolle.
  • Neles ja Valmet julkistivat yhdistymissuunnitelmansa 2. heinäkuuta.

Puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään samana päivänä klo 14.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. 

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-81 710310. Rekisteröintitunnus: 13025232#. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Neleksen kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. 

Linkki audiocastiin

Lisätietoja: Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954 141, sähköposti: rita.uotila@neles.com 

"Kokonaisuutena markkinat kehittyivät hyvään suuntaan toisella vuosineljänneksellä, mutta eri markkina-alueiden välillä oli eroja. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla markkina-alueilla alkanut palveluliiketoiminnan vahva kehitys jatkui. Kysyntä oli kiitettävää myös venttiiliohjainten ja toimilaitteiden liiketoiminnassa läpi markkina-alueiden."
 
Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Neles

Kokonaisuutena markkinat kehittyivät hyvään suuntaan toisella vuosineljänneksellä, mutta eri markkina-alueiden välillä oli eroja. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla markkina-alueilla alkanut palveluliiketoiminnan vahva kehitys jatkui. Kysyntä oli kiitettävää myös venttiiliohjainten ja toimilaitteiden liiketoiminnassa läpi markkina-alueiden. Projektiliiketoiminnan toinen vuosineljännes oli hiljainen erityisesti kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden liiketoiminnassa, kun samalla sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien markkina-aktiviteetti jatkui ensimmäisen neljänneksen hyvällä tasolla. Näköpiirissä on kuitenkin sekä sellu-, paperi- ja biotuote että kemianteollisuudessa kuin myös öljy- ja kaasuteollisuudessa hyvä joukko mahdollisia projekteja, joista odotamme monen johtavan tilauksiin vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Pohjois-Amerikan liiketoiminta oli vahvaa toisella vuosineljänneksellä, kun taas asiakkaiden kustannussäästöt ja projektien investointipäätösten viivästyminen Kiinassa vaikuttivat heikentävästi APAC-alueelta saatuihin tilauksiin. Liiketoiminnan elpyminen EMEIA-alueella oli odotettua hitaampaa; huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta kasvoi hitaasti samalla, kun palveluliiketoiminnan vahva kysyntä jatkui.

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne oli edelleen haastava ja vaikutti toimituksiimme toisella vuosineljänneksellä siten, että osa toimituksista siirtyi vuoden 2021 kolmannelle ja neljännelle neljännekselle.

Kehitämme jatkuvasti tarjoomaamme, jotta voimme vastata asiakkaidemme kiristyviin vaatimuksiin ja parantaa tuotteidemme vaikutusta kestävään kehitykseen. Julkistimme uuden sukupolven läppäventtiiliteknologia-alustan vuoden toisella neljänneksellä. Uuden tuotealustan myötä asiakkaamme saavat käyttöönsä entistä suorituskykyisempiä tuotteita ja kestävyysvaikutuksia, joita ovat pienemmät päästöt, pidemmät huoltojen väliset ajat ja vähemmän monimutkaisen tarjooman, sekä uusia konfiguraatioita, joita ei aiemmin ollut saatavilla.

Yhtenä strategisena tavoitteenamme on parantaa toimitusaikoja ja -tarkkuutta projektitoimituksissamme. Saavuttaaksemme tavoitteemme laajennamme Suomessa sijaitsevaa teknologiakeskustamme, jotta voimme lisätä kapasiteettia ja uudelleenjärjestellä tuotantolinjoja. Kehityshanke aloitettiin toisen neljänneksen aikana, ja laajennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 alussa.

Vuonna 2020 pandemiasta johtuvat liikkumisrajoitukset ja asiakkaiden tiukka rahavirran hallinta vaikuttivat kielteisesti palveluliiketoimintaan ja muuhun MRO-liiketoimintaan. Erityisesti laajoja huoltoseisokkeja lykättiin. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan maailmanlaajuinen tilanne on parantunut selvästi vuoden 2021 alkupuoliskolla, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla vuoden 2021 jälkipuoliskolla, vaikka yleisesti ottaen näiden segmenttien liiketoiminnan odotetaan paranevan edelleen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Neleksen huoltokeskus Brasiliassa suljettiin väliaikaisesti koronatapausten vuoksi, mikä viivästytti toimituksia ja heikensi myyntiä ensimmäisellä neljänneksellä. Toimituskeskus voitiin avata odotettua aikaisemmin tilanteen valppaan hallinnan ansiosta. Laitos on tällä hetkellä toiminnassa. Toisen vuosineljänneksen alussa meille tuli vastaavia haasteita tehtaillamme Intiassa, minkä vuoksi ne suljettiin väliaikaisesti. Tällä hetkellä paikallinen johto seuraa tilannetta tarkasti; tehtaat ovat taas toiminnassa ja työntekijöidemme ja kumppaneidemme terveys ja turvallisuus ovat etusijalla.

Odotamme saavamme kirjattua laitosten sulkemisten seurauksena viivästyneen liikevaihdon vielä vuoden 2021 aikana. Neleksellä on toimintaa useilla alueilla, joissa Covid-19-pandemia aiheuttaa häiriöitä myös jatkossa. Neleksen paikalliseen toimintaan kohdistuu edelleen vastaavia väliaikaisten sulkujen riskejä kuten Brasiliassa ja Intiassa koetut.

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne jatkuu haastavana. Kuljetuksen saatavuus ja Neleksen tai sen asiakkaiden kohtaamat vaikeudet logistiikkajärjestelyissä aiheuttivat viivästyksiä toimituksiimme. Myös elektroniikkakomponenttien heikko saatavuus aiheutti myös toimitusviiveitä. Odotamme saavamme nämä viivästykset kurottua umpeen vuoden 2021 jälkipuoliskolla, mutta logistiikkaan liittyvät riskit jatkuvat.

Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä.

Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten peruutuksia ei ole tullut.

Lataa tulosmateriaalit