Alfa Laval AB, ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, ja Neles Oyj ovat 13.7.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Alfa Laval tekee vapaaehtoisen, Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. Ostotarjouksen lopulliset tulokset julkaistiin 4. marraskuuta 2020. Tällä sivulla on yhteenveto ja prosessiin liittyvä materiaali. Katso lisätietoja asiakirjoista.

Tulos

Alfa Laval on julkaissut seuraavat tiedot 4. marraskuuta 2020:

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan pätevästi tarjotut osakkeet, joita ei ole nostettu asianmukaisesti Ostotarjouksessa, edustavat yhteensä 12 723 923 Neleksen osaketta, jotka Tarjouksentekijä muuten hankki ennen tämän päivämäärää, noin 32,82 prosenttia kaikista kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Ostotarjouksen toteutuminen riippuu muiden ehtojen lisäksi siitä, että voimassa oleva tarjous osakkeista, jotka yhdessä Tarjouksentekijän muuten hankkimien osakkeiden kanssa edustavat yli 50 prosenttia (50%) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Koska mainittu ehto ei täyty, Tarjouksentekijä on päättänyt olla toteuttamatta Ostotarjousta.

Tietoa tarjouksesta

 • Neles ja Alfa Laval ovat 13.7.2020 solmineet yhdistymissopimuksen, joka sisältää muun muassa pääasialliset ehdot, joiden mukaisesti Alfa Laval tekee ostotarjouksen.
 • Alfa Laval julkaisi ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan 13.8.2020.
 • Tarjottava vastike on 11,50 euroa käteisenä jokaisesta Neleksen osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.
 • Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin  
  • 32,8 prosenttia verrattuna Neleksen osakkeen päätöskurssiin 10.7.2020
  • 35,8 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Neleksen osakkeen keskikurssiin  ajanjaksolla 1.7.2020 - 10.7.2020 
  • 29,6 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Neleksen osakkeen keskikurssiin 1.7.2020 - 10.7.2020, pois lukien Valmet Oyj:n Solidium Oy:n kanssa tekemän osakekaupan vaikutus (14,88 prosenttia kaikista Neleksen osakkeista)
 • Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkaa 13.8.2020 ja se päättyy 30.10.2020 (tarjousaikaa jatkettu). 
 • Ostotarjous on edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, muun muassa, että Alfa Laval on saanut haltuunsa yli viittäkymmentä prosenttia (50 %) (ennen muutosta: yli kahta kolmasosaa (2/3))  Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä.
 • Mikäli Alfa Laval saisi haltuunsa vähemmän kuin 90 prosenttia, mutta enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, Alfa Laval on ilmoittanut arvioivansa vaihtoehtoja jäljellä olevien Neleksen osakkeiden hankkimiseksi ajan myötä.

Lue lisää ostotarjouksesta Alfa Lavalin kotisivuilla

Tarjousasiakirja

Alfa Laval on valmistellut ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan, joka julkistettiin 13.8.2020. 

Tarjousasiakirja sisältää yksityiskohtaiset ehdot sekä lisätietoa ostotarjoukseen liittyen. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tarjousasiakirjaan ja siinä esitettyihin ehtoihin. 

Alfa Lavalin tarjousasiakirja on saatavilla alla olevan linkin kautta.

Tarjousasiakirja

Täydennysasiakirja 1.10.2020

Täydennyasiakirja 16.10.2020

Täydennysasiakirja 21.10.2020

Täydennysasiakirja 28.10.2020

Aikataulu

Arvopaperimarkkinalain mukaan Neleksen hallituksen tulee julkistaa ostotarjousta koskeva lausunto. Lausunnon tulee sisältää perusteltu arvio ostotarjouksesta Neleksen ja sen osakkeenomistajien kannalta. 

Hallitus toteaa, että se on huolellisesti arvioinut ostotarjousta ja sen ehtoja Alfa Lavalin laatiman tarjousasiakirjan luonnoksen, Morgan Stanley & Co. International plc:n antaman Fairness Opinion -lausunnon ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Edellä esitetyn perusteella Hallitus katsoo, että ostotarjous ja tarjousvastikkeen määrä ovat vallitsevissa olosuhteissa Neleksen osakkeenomistajille kohtuullisia.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella ne Hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksen tekemiseen, suosittelevat yksimielisesti, että Neleksen osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. 

Tiedotteet ja muut materiaalit