Alfa Laval AB, ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, ja Neles Oyj ovat 13.7.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Alfa Laval tekee vapaaehtoisen, Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. Tällä sivustolla julkaistaan kootusti viimeisimmät päivitykset prosessin etenemiseen liittyen. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjoukseen liittyvistä dokumenteista.

Tietoa tarjouksesta

 • Neles ja Alfa Laval ovat 13.7.2020 solmineet yhdistymissopimuksen, joka sisältää muun muassa pääasialliset ehdot, joiden mukaisesti Alfa Laval tekee ostotarjouksen.
 • Alfa Laval julkaisi ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan 13.8.2020.
 • Tarjottava vastike on 11,50 euroa käteisenä jokaisesta Neleksen osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.
 • Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin  
  • 32,8 prosenttia verrattuna Neleksen osakkeen päätöskurssiin 10.7.2020
  • 35,8 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Neleksen osakkeen keskikurssiin  ajanjaksolla 1.7.2020 - 10.7.2020 
  • 29,6 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Neleksen osakkeen keskikurssiin 1.7.2020 - 10.7.2020, pois lukien Valmet Oyj:n Solidium Oy:n kanssa tekemän osakekaupan vaikutus (14,88 prosenttia kaikista Neleksen osakkeista)
 • Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkaa 13.8.2020 ja se päättyy 22.10.2020, ellei tarjousaikaa jatketa. 
 • Ostotarjous on edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, muun muassa, että Alfa Laval on saanut haltuunsa yli kaksi kolmasosaa (2/3) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä.
 • Mikäli Alfa Laval saisi haltuunsa vähemmän kuin 90 prosenttia, mutta enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, Alfa Laval on ilmoittanut arvioivansa vaihtoehtoja jäljellä olevien Neleksen osakkeiden hankkimiseksi ajan myötä.

Lue lisää ostotarjouksesta Alfa Lavalin kotisivuilla

Tarjousasiakirja

Alfa Laval on valmistellut ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan, joka julkistettiin 13.8.2020. 

Tarjousasiakirja sisältää yksityiskohtaiset ehdot sekä lisätietoa ostotarjoukseen liittyen. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tarjousasiakirjaan ja siinä esitettyihin ehtoihin. 

Alfa Lavalin tarjousasiakirja on saatavilla alla olevan linkin kautta.

Tarjousasiakirja

Aikataulu

Arvopaperimarkkinalain mukaan Neleksen hallituksen tulee julkistaa ostotarjousta koskeva lausunto. Lausunnon tulee sisältää perusteltu arvio ostotarjouksesta Neleksen ja sen osakkeenomistajien kannalta. 

Hallitus toteaa, että se on huolellisesti arvioinut ostotarjousta ja sen ehtoja Alfa Lavalin laatiman tarjousasiakirjan luonnoksen, Morgan Stanley & Co. International plc:n antaman Fairness Opinion -lausunnon ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Edellä esitetyn perusteella Hallitus katsoo, että ostotarjous ja tarjousvastikkeen määrä ovat vallitsevissa olosuhteissa Neleksen osakkeenomistajille kohtuullisia.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella ne Hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksen tekemiseen, suosittelevat yksimielisesti, että Neleksen osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. 

Sinun tulee sallia JavaScript selaimessasi lukeaksesi tämän sivun.