Vuonna 2020 Neles laati uuden kestävän ja kannattavan kasvun strategian. Strategiamme perustuu kannattavaan, alaa nopeampaan kasvuun ja kestäviin ratkaisuihimme, joilla varmistetaan turvalliset materiaalivirrat. Olemme sitoutuneet toimittamaan kokonaisvaltaisen luotettavaa asiakaskokemusta.

Globaalia liiketoimintaa ja paikallista asiakaspalvelua

Neleksen kilpailukyky perustuu laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin, alalla tunnettuihin teknologioihin ja maailmanlaajuisen tiimin asiantuntemukseen. Strategiamme kulmakiviä ovat innovaatioiden ja tuotteiden luotettavuuden lisääminen, monikanavaisen palveluliiketoiminnan laajentaminen digitalisaation tukemana ja venttiiliautomaation kasvun vauhdittaminen. Päivittäisen strategian toteuttamiseksi Neleksen liiketoimintaa ohjataan kolmen liiketoiminta-linjan, venttiililaitteet, venttiiliohjaimet ja toimilaitteet ja palvelut, sekä keskitetyn tuotantotoiminnan kautta.

Neleksellä on markkinakohtaisia myyntiorganisaatioita neljällä markkina-alueella, jotta se voi tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Neles toimii maailmanlaajuisesti 38 maassa, ja sillä on noin 40 palvelulokaatiota. Asemaamme vahvistaa kasvava kanavakumppaniverkosto. Vuonna 2020 jatkoimme myynti- ja palveluverkostomme kehittämistä ja saimme 25 uutta kanavakumppania ympäri maailmaa.

Innovaatiot ja tuotteiden luotettavuus

Jo 65 vuoden ajan olemme synnyttäneet alalle käänteentekeviä innovaatioita. Teknologiamme ja osaamisemme ansiosta olemme alan johtavien venttiili- ja venttiiliautomaatioratkaisujen tarjoaja maailmanlaajuisesti. Kehitämme ja laajennamme räätälöityjen venttiilien ja säätöventtiilien valikoimaamme sekä standardiratkaisuja asiakkaidemme monimuotoisiin tarpeisiin.

Alan johtavat palvelut ja digitalisaatio

Neles on alan johtavia palveluntarjoajia. Palvelutarjoomamme kattaa koko tuotantolaitoksen elinkaaren, aina uusien laitosten käynnistymisestä iäkkäämpien modernisointiin ja päivittämiseen. Asiakkaat luottavat meihin paitsi tuotteidemme ansiosta, mutta myös opastamaan heitä prosessiensa kannalta parhaisiin tuloksiin ja auttamaan kaikkein vaativimmissa sovelluksissa.

Oman asiantuntemuksemme avulla ja kanavakumppaneidemme globaalin palveluverkoston tuella, sekä edistyneitä diagnostiikkaratkaisuja hyödyntäen palvelemme asiakkaitamme koko heidän investointiensa ja toimintojensa elinkaaren ajan. Kehitämme myös uusia vuorovaikutus- ja datansiirtotapoja myyntikumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa.

Venttiiliautomaatio

Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet ovat avainasemassa siinä, että prosessi toimii tehokkaasti ja turvallisesti venttiilistä riippumatta. Yhdessä nämä muodostavat venttiiliautomaatioratkaisun ytimen. Tarkka ohjaus- ja automaatioratkaisu auttaa varmistamaan tuotannon laadun ja minimoimaan hävikkiä. Se myös mahdollistaa materiaalivirtojen, prosessissa tarvittavien kemikaalien ja energiankulutuksen optimoinnin.

Neles kuuluu kolmen suurimman venttiiliohjaintoimittajan joukkoon ja on yksi maailman viidestä suurimmasta toimilaitevalmistajasta. Tuemme venttiiliautomaatioliiketoiminnan kasvua: keskitymme tuotetarjoomamme kehittämiseen ja laajentamiseen sekä rakennamme tälle alueelle erikoistuneita kanavia palvelemaan erilaisia asiakasryhmiä.

Lue lisää