Valmet ja Neles sulautuvat

Yhtiöt luovat johtavan toimijan, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle

Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset allekirjoittivat yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella 2. heinäkuuta 2021. Valmetin ja Neleksen ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät hyväksyä sulautumisen 22. syyskuuta 2021. Tältä sivustolta löydät ajantasaiset tiedot ja olennaiset materiaalit järjestelystä. Yhtiöt toimivat täysin toisistaan riippumatta täytäntöönpanoon asti.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22. syyskuuta

Yhtiökokous hyväksyi Neleksen ja Valmet Oyj:n välisen sulautumisen ja valtuutti hallituksen päättämään ylimääräisestä varojenjaosta.

  • Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat 2. heinäkuuta 2021 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.
  • Valmetin ja Neleksen ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät hyväksyä sulautumisen 22. syyskuuta 2021.
  • Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan johtava yhtiö, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Yhdistyneen yhtiön havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli noin 4,3 miljardia euroa vuonna 2020. Lisäksi sillä tulee olemaan kansainvälisesti laaja 17 000 ammattilaisen asiantuntijaorganisaatio.
  • Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Neles sulautuu Valmetiin. Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Valmet Oyj.
  • Täytäntöönpanon myötä Neleksen osakkeenomistajat (pois lukien Valmet sekä Neles omistamiensa omien osakkeiden osalta) saavat sulautumisvastikkeena 0,3277 Valmetin uutta osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Neleksen osaketta kohti, jolloin nykyisten liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärän perusteella Neleksen osakkeenomistajat (pois lukien Valmet sekä Neles omistamiensa omien osakkeiden osalta) omistaisivat tällöin noin 18,8 prosenttia ja Valmetin osakkeenomistajat noin 81,2 prosenttia yhdistyneen yhtiön osakkeista ja äänistä.
  • Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää vielä muun muassa tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta. Tällä hetkellä sulautumisen täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan viimeistään 1.4.2022. Suunniteltu täytäntöönpanopäivä voi muuttua, ja todellinen täytäntöönpanopäivä voi olla edellä mainittua aikaisempi tai myöhempi päivä.

Tietoa yrityksistä

Englanninkielinen virtuaalinen tiedotustilaisuus

Lue lisää

Nämä materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Mitään näissä materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään osavaltion tai Yhdysvaltain osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä eikä toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta, ja mahdollisten sovellettavien minkä tahansa Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen alueen arvopaperilakien mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Sinun tulee sallia JavaScript selaimessasi lukeaksesi tämän sivun.