Valmet ja Neles sulautuvat

Yhtiöt luovat johtavan toimijan, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle

Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat 2. heinäkuuta 2021 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Tältä sivustolta löydät ajantasaiset tiedot ja olennaiset materiaalit järjestelystä. Yhtiöt toimivat täysin toisistaan riippumatta täytäntöönpanoon asti.

  • Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat 2. heinäkuuta 2021 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.
  • Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan johtava yhtiö, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Yhdistyneen yhtiön havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli noin 4,3 miljardia euroa vuonna 2020. Lisäksi sillä tulee olemaan kansainvälisesti laaja 17 000 ammattilaisen asiantuntijaorganisaatio.
  • Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Neles sulautuu Valmetiin. Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Valmet Oyj.
  • Täytäntöönpanon myötä Neleksen osakkeenomistajat (pois lukien Valmet sekä Neles omistamiensa omien osakkeiden osalta) saavat sulautumisvastikkeena 0,3277 Valmetin uutta osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Neleksen osaketta kohti, jolloin nykyisten liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärän perusteella Neleksen osakkeenomistajat (pois lukien Valmet sekä Neles omistamiensa omien osakkeiden osalta) omistaisivat tällöin noin 18,8 prosenttia ja Valmetin osakkeenomistajat noin 81,2 prosenttia yhdistyneen yhtiön osakkeista ja äänistä.
  • Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Valmetin ja Neleksen ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten ja muiden sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan arviolta 1.1.2022, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.

Tietoa yrityksistä

Englanninkielinen virtuaalinen tiedotustilaisuus

Uutiset

Lue lisää

Nämä materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Mitään näissä materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään osavaltion tai Yhdysvaltain osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä eikä toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta, ja mahdollisten sovellettavien minkä tahansa Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen alueen arvopaperilakien mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Sinun tulee sallia JavaScript selaimessasi lukeaksesi tämän sivun.