Kestävä kehitys on sisällytetty kaikkeen toimintaamme. Teemme asiat tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristön, ihmisten ja talouden näkökulmasta. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti turvallisuutta ja pyrimme välttämään kaikki tapaturmat, niin omissa toimipaikoissamme kuin ja asiakkaidemme tiloissa työskennellessämme.

Kestävän kehityksen ohjelma

Neleksen kestävän kehityksen ohjelma koostuu toimintamme kannalta tärkeimmistä aiheista kestävän kehityksen saralla. Valitsimme nämä teemat perusteellisen sisäisen määrittelytyön sekä kattavien sidosryhmäkeskustelujen pohjalta.

Ympäristötehokkuus

Vaikka olemmekin jo hyvällä tasolla energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteiden ja päästöjen määrän suhteen, parannamme jatkuvasti Neleksen toiminnan ympäristötehokkuutta. Kestävä kehitys otetaan aina huomioon tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Sen avulla varmistamme, että voimme auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan ympäristöhaasteita nyt ja tulevaisuudessa.

Terveys ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme turvallisuutta. Perimmäinen tavoitteemme on nolla työhön liittyvää tapaturmaa kaikessa toiminnassa. Tuoteturvallisuus on aina ensisijainen tavoitteemme.

Toimintaamme ohjaavat Neleksen toimintaperiaatteet, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet sekä YK:n Global Compact -periaatteet. Työntekijöiden hyvinvointi, monimuotoisuus ja johtaminen ovat avaintekijöitä, joiden kautta edistämme kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista jokaisen työntekijämme arjessa.

Kestävä hankinta, yhteiskunta ja ihmiset

Odotamme toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme noudattavan kestävän kehityksen toimintaperiaatteita ja täyttävän hankinnan asettamat vaatimukset. Lisäksi auditoimme säännöllisesti toimittajiamme.

Haluamme olla hyvä yrityskansalainen käymällä aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteet

LTIF

Tavoitteena nolla työhön liittyvää tapaturmaa

Ilmasto

Logistiikka: 20% vähemmän hiilidioksiidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä

Tuotanto: 25% vähemmän hiilidioksiidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä

R&D

100% – kaikilla Neleksen tuotekehityshankkeilla on kestävän kehityksen tavoitteet

Sitoutunut tiimi

81% työntekijöistämme on ylpeitä työskennellessään Neleksellä

Kestävät asiakasprosessit

Tiukentuvan lainsäädännön ja luonnonvarojen niukkuuden myötä asiakkaamme arvostavat ympäristötehokkaita ja turvallisia teknologioita yhä enemmän. Turvalliset ja laadukkaat tuotteet, kattavat palvelut sekä tiivis vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa ovat keinoja, joiden kautta tehostamme asiakkaidemme tuottavuutta ja tuemme heidän toimintaedellytyksiään. 

Parantamalla prosessien luotettavuutta tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja. Tavoitteenamme on rakentaa kokonaisvaltaisesti luotettavaa asiakaskokemusta sekä edistää aktiivista vuoropuhelua kestävän kehityksen kysymyksistä.

 

Turvallisuus ennen kaikkea

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan turvallisuutta.