Vastuullisuus

Luotettava kumppani, joka tarjoaa kestäviä ratkaisuja

Kestävä kehitys on sisällytetty kaikkeen toimintaamme. Teemme asiat tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristön, ihmisten ja talouden näkökulmasta. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti turvallisuutta ja pyrimme välttämään kaikki tapaturmat, niin omissa toimipaikoissamme kuin ja asiakkaidemme tiloissa työskennellessämme.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Terveys ja turvallisuus

Tavoitteena nolla työhön liittyvää tapaturmaa.

Ympäristö

Logistiikka: 20% vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä.

Tuotanto: 25% vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Tuotekehitys

100% – kaikilla Neleksen tuotekehityshankkeilla on kestävän kehityksen tavoitteet.

Yhteiskunta ja ihmiset

90 % toimittajista hankintakuluilla mitattuna allekirjoittaa toimintaperiaatteet vuoteen 2022 mennessä.

95 % toimittajista tarkastetaan kestävän kehityksen osalta suuremman riskin alueilla vuoteen 2022 mennessä.

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen edistämisessä tavoitteemme on olla luotettava kumppani, joka tarjoaa kestäviä ratkaisuja. Suojelemme ihmisiä, prosessien suorituskykyä ja maapalloa asettamalla turvallisuuden ja kestävyyden etusijalle kaikessa, mitä teemme. Olemme asettaneet pitkän aikavälin kestävyystavoitteemme niin, että voimme vastata maailmanlaajuisiin megatrendeihin ja edistää kestävää liiketoimintaa. Se vaikuttaa niin asiakkaisiimme, meihin itseemme kuin kumppaneihimmekin.

Kestävän kehityksen tavoitteemme sisällytetään HSEQ-hallintajärjestelmään. Se takaa, että tavoitteet toteutetaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti.

Maailmanlaajuiset megatrendit

Maailmanlaajuiset megatrendit painottavat entistä enemmän kestävää liiketoimintaa. Kestävyystavoitteissamme otetaan huomioon erityisesti materiaalien kasvava kysyntä, turvallisuus, luotettavuus ja päästöt sekä automaation lisääntyminen ja digitalisaation yleistyminen.

Väestönkasvu ja maapallon raaka-aineiden väheneminen pakottavat teolliset valmistajat tuottamaan enemmän vähemmästä ja keskittymään ympäristötehokkuuteen ja kannattavuuteen.

Teollisten prosessien päästöt, turvallisuus ja luotettavuus ovat jatkuvasti huomion kohteena tiukentuvan lainsäädännön vuoksi. On yhä tärkeämpää, että prosessit toimivat entistä luotettavammin ja jätteitä ja päästöjä syntyy vähemmän.

Yleistyvä automaatio ja digitalisaatio auttavat lisäämään turvallisuutta. Lisäksi ne parantavat laitosten tuottavuutta. Digitaalityökaluilla voidaan ennakoida kunnossapitotarpeita ja seurata prosessien suorituskykyä. Siksi äkillisiä katkoksia on aikaisempaa vähemmän. Koska dataa taas on enemmän, osataan tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan, jotta laitos toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Edistämme parempaa huomista keskittymällä seuraavien kolmen alueen tavoitteisiimme: Terveys ja turvallisuus, Ympäristö sekä Yhteiskunta ja ihmiset.

Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteet

Kestäviä tuotteita asiakkaillemme

Asiakkaamme arvostavat ympäristöystävällisiä ja turvallisia teknologioita, koska lainsäädäntö tiukkenee ja raaka-aineita on niukasti. Parannamme asiakkaidemme tuottavuutta ja edistämme niiden toimintaa laadukkailla ja turvallisilla tuotteilla, kattavilla palveluilla ja tiiviillä yhteistyöllä.

Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja ja parannamme niiden prosessien luotettavuutta. Tavoitteemme on luoda kaikin tavoin luotettava asiakaskokemus.

 

Tavoitteemme:

Vahva turvallisuuskulttuuri ja nolla tapaturmaa

Asiakkaidemme, työtekijöidemme ja myös kumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Parannamme turvallisuutta jatkuvasti ja mittaamme sen onnistumista kahdella mittarilla: poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) ja kaikkien kirjattujen työtapaturmien taajuus (TRIF).

Vuoden 2020 yksi hienoimmista saavutuksistamme oli tapaturmataajuuden (LTIF) laskeminen 1.3:een. (2019: 1,5).

Turvallisuus ennen kaikkea

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan turvallisuutta.

Panostamme ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Tavoitteemme: 20 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä 2025 mennessä logistiikassa, 25 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä 2030 mennessä tuotannossa

Energian ja veden käyttö sekä jätemäärät ja päästöt ovat toiminnassamme yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Parannamme kuitenkin ympäristötehokkuutta entisestään ottamalla ympäristön huomioon myös muualla kuin tuotantolaitoksissa ja noudattamalla kiertotalouden periaatteita. Tavoitteemme on, ettemme millään tavoin vahingoita ympäristöä. 

Siksi olemme asettaneet kestävyystavoitteita kaikille tutkimus- ja tuotekehitystoimille, jotta myös asiakkaamme voivat noudattaa ympäristövaatimuksia. Käytämme esimerkiksi kestäviä materiaaleja ja kehitämme ratkaisuja prosessijätteen määrän vähentämiseksi.

Vuonna 2020 Neleksellä ei tapahtunut yhtään ympäristövahinkoa. 

Lue lisää lähestymistavastamme ympäristöön

Haluamme jättää jälkemme yhteiskuntaan ja vaikuttaa ihmisiin, joiden kanssa työskentelemme. Toimintaperiaatteemme ovat päivittäisen työmme ja päätösten perusta. Toimimme kaikin tavoin rehellisesti ja noudatamme lakeja ja määräyksiä. Odotamme myös toimittajiemme ja kumppaniemme toimivan samoin.

Huolehdimme toimitusketjun vastuullisuudesta arvioimalla ja auditoimalla toimittajia jatkuvasti. Odotamme toimittajien noudattavan Neleksen toimittajille laatimia toimintaperiaatteita. 

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi olemme liittyneet YK:n Global Compact -ohjelmaan ja raportoimme kestävyyttä edistävistä toimista täyttääksemme lain vaatimukset.

Vaadimme, että kaikki sidosryhmiimme kuuluvat ovat hyviä yrityskansalaisia. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa kehitämme normit ylittävän liiketoimintaekosysteemin.

Vuonna 2020, 88 % henkilöstöstä suoritti toimintaperiaatteita käsittelevän koulutuksen. 67 % toimittajista allekirjoitti toimittajien toimintaperiaatteet (2020 tavoite: 60 %).

Endorser-Logo_solid_blue_RGB.jpg

Sisältöhubissa lisää vastuullisuudesta

Vaustuullisuusaiheiset blogit ja artikkelit

Lue lisää Neleksen vastuullisuudesta