Terveys ja turvallisuus

Turvallisuus kaiken toimintamme ytimessä

Asiakkaidemme, työntekijöidemme ja kumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat äärimmäisen tärkeitä Neleksen työntekijöille. Tavoitteenamme on taata työntekijöillemme turvallinen työympäristö ja olemme sitoutuneet ottamaan vastuun omasta ja muiden turvallisuudesta. Panostamme myös ympäristöturvallisuuteen.

Turvallinen työympäristö

Asetamme turvallisuuden etusijalle paitsi omassa työympäristössämme myös asiakkaiden ja kumppaniemme toimipaikoissa. Tavoitteemme on se, ettei tapaturmia satu lainkaan. Pyrimme siihen parantamalla jatkuvasti työskentelytapojamme, järjestämällä koulutusta ja kertomalla henkilöstölle turvallisuusperiaatteista sekä parhaista käytännöistä. Kannustamme kertomaan riskihavainnoista ja ryhtymään korjaustoimiin, jotta tapaturmat vältetään ja yleinen turvallisuustietoisuus paranee. Näin luomme vahvan turvallisuuskulttuurin, jossa turvallisuus kuuluu päivittäiseen elämään.

Turvalliset tuotteet ja palvelut

Teknologiakehityksessä keskitymme siihen, että tuotteitamme ja palveluitamme voidaan käyttää turvallisesti. Innovointi on olennainen osa meitä, ja yritämme aina kehittää ratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta ja pitävät prosessit käynnissä luotettavasti.

Palveluliiketoiminnassa teemme huoltotoimista turvallisempia ja tutkimme, mitä huoltotoimenpiteitä laitteet tarvitsevat, jotta onnettomuuksia ei tapahdu. Diagnostiikan ja prosessidatan avulla huoltoseisokit voidaan suunnitella hyvin ennalta. Näin vältytään äkillisiltä seisokeilta ja onnettomuuksilta

Laatu

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme laatua, materiaalitehokkuutta sekä toimintamme laatua. Missiomme ja arvomme ovat Neleksen laatupolitiikan ja kaiken toimintamme perusta.

Olemme rakentaneet Neles HSEQ -johtamisjärjestelmän (Health, Safety, Environment and Quality)

  • kertoaksemme asiakkaillemme yhtenäisistä prosesseistamme ja menettelytavoistamme
  • osoittaaksemme, että parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja toimintamme laatua mukaanlukien toimintaamme työterveyden, turvallisuuden, ympäristön ja laadun saralla
  • rakentaaksemme vankan perustan tehokkaalle integraatiolle ja kasvulle
  • varmistaaksemme johdonmukaisen ja ajantasaisen viestinnän kaikkien sidosryhmiemme kanssa

Olemme kaikki vastuussa laadusta.

Lue lisää kestävästä kehityksestä