Neleksen toimintaperiaatteet ja toimittajien toimintaperiaatteet asettavat standardit, joita odotamme toimittajiemme noudattavan, ja ne ovat lähtökohta kaikille uusille tai olemassa oleville liikesuhteille. Se kattaa muun muassa terveyden ja turvallisuuden, lapsi- ja pakkotyövoiman, ihmisoikeudet, korruption torjunnan, lakien ja asetusten noudattamisen, ympäristön ja ilmastonmuutoksen.

Auditoimme toimittajiamme säännöllisesti

Auditoimme toimittajiamme säännöllisestiPitkän aikavälin tavoitteenamme on, että kulutuksen mukaan laskettuna 90 prosenttia toimittajistamme allekirjoittaa Neleksen toimittajien toimintaperiaatteet. Vuonna 2020 ulkopuolinen tarkastaja teki yhden toimittajan vastuullisuustarkastuksen. Oma sisäinen tiimimme suoritti 11 toimittajien vastuullisuustarkastusta sekä 10 toimittajaa raportoivat itsearvioinnin toiminnastaan. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa jakamalla tietoa esimerkiksi työturvallisuusmittareiden käyttämisestä, kemikaalien käsittelyn parhaista käytännöistä ja säteilymittauksista. 

RoHS ja REACH

Toimimme RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen mukaisesti, ja takaamme myös, että käyttämämme valmistusmateriaalit ovat niiden mukaisia. Edellytämme myös omien toimittajiemme noudattavan näitä velvoitteita.

Tutustu RoHS ja REACH dokumenttiimme

Toimittajien arviointi ja auditointi

Neles auditoi ulkopuolisten auditointikumppanien kanssa toimittajien kestävyyttä tietyissä maissa. Lisäksi hankinta- ja laadunvarmistustiimimme auditoivat toimittajien kestävyyttä sisäisesti ja vierailevat toimipaikoissa.

Hankintaprosesseihimme kuuluu uusien toimittajien arviointi. Pyrimme arvioimaan riskialttiiden maiden kaikki uudet toimittajat kestävyyskriteeriemme perusteella. Uusien toimittajien kestävyysriskien arvioinnin perusteella hankintaosasto päättää, tarvitaanko perusteellinen auditointi ja/tai jatkotoimenpiteitä.

.

Toimittajien toimintaperiaatteet

Odotamme toimittajien noudattavan Neleksen toimittajille laatimia toimintaperiaatteita. Ne ovat kaikkien uusien ja olemassa olevien liikesuhteiden lähtökohta.

Neleksen toimittajien toimintaperiaatteissa määritetään vaatimukset, joita odotamme toimittajien noudattavan. Toimintaperiaatteissa käsitellään muun muassa terveyttä ja turvallisuutta, lapsi- ja pakkotyötä, ihmisoikeuksia, korruptionvastaisuutta, lakien ja määräysten noudattamista, ympäristöä ja ilmastonmuutosta.

Neles odottaa toimittajien noudattavan Neleksen toimittajien toimintaperiaatteita aina Neleksen kanssa toimiessaan. Tutustu Neleksen toimittajien toimintaperiaatteisiin englanniksi:

Neleksen toimittajien toimintaperiaatteet

Vastuullisuustyö yhteisöissä

Neles tekee aktiivisesti yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen kanssa edistääkseen vaurautta ja hyvinvointia. Vuonna 2020 Neles lahjoitti yhteensä 32 000 euroa paikallisille yhteisöille ympäri maailmaa.  

Tulevaisuuden kehitys

Kehitämme jatkuvasti yhteistyötämme toimittajiemme kanssa esimerkiksi vastuullisuustarkastusten avulla. Lisäksi pyrimme kehittämään edelleen prosessejamme korjaavan toiminnan seurannassa. Tavoitteenamme on, että kaikki uudet suorat toimittajat tarkastetaan vastuullisuuden osalta.

Sisältöhubissa lisää vastuullisuudesta

Vaustuullisuusaiheiset blogit ja artikkelit

Lue lisää vastuullisuudesta ja turvallisuudesta