Välitämme ympäristöjalanjäljestämme tuotteen koko elinkaaren ajan. Tavoitteenamme on minimoida oman toimintamme ympäristövaikutukset ja varmistaa se myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Tavoitteemme on, ettemme millään tavoin vahingoita ympäristöä.

Tavoitteenamme on minimoida ympäristövaikutukset

Panostamme ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Tavoitteemme: 20 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä 2025 mennessä logistiikassa, 25 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä 2030 mennessä tuotannossa

Energian ja veden käyttö sekä jätemäärät ja päästöt ovat toiminnassamme yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Parannamme kuitenkin ympäristötehokkuutta entisestään ottamalla ympäristön huomioon myös muualla kuin tuotantolaitoksissa ja noudattamalla kiertotalouden periaatteita. Tavoitteemme on, ettemme millään tavoin vahingoita ympäristöä. 

Siksi olemme asettaneet kestävyystavoitteita kaikille tutkimus- ja tuotekehitystoimille, jotta myös asiakkaamme voivat noudattaa ympäristövaatimuksia. Käytämme esimerkiksi kestäviä materiaaleja ja kehitämme ratkaisuja prosessijätteen määrän vähentämiseksi.

Vuonna 2020 Neleksellä ei tapahtunut yhtään ympäristövahinkoa. 

Ympäristötavoitteet

Ympäristötehokkuuden kehittäminen on jatkuva prosessi. Tavoitteenamme on parantaa oman toimintamme ympäristötehokkuutta  ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 % vuoteen 2030 mennessä. Perusperiaatteena on ymmärtää, miten hallitsemme, käytämme ja hävitämme vettä, jätteitä ja jätevesiä maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2020 logistiikan hiilidioksidipäästöt vähenivät 20 %:a vuoteen 2019 verrattuna.

Olemme asettaneet yksikkökohtaiset tavoitteet vähentää veden kulutusta 20%:a omassa toiminnassamme 2030 mennessä. Tavoitteenamme on vähentää kaatopaikkajätteen osuutta kokonaisjätteestä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.Tavoitteenamme on myös nolla ympäristövahinkoa. Vuonna 2020 logistiikan hiilidioksidipäästömme vähenivät 20 %.

Resurssien kestävä käyttö tukee liiketoimintamme pitkän aikavälin menestystä. Globaali toimintaympäristö tuo mahdollisuuksia ja riskejä, jotka meidän on tunnistettava koko arvoketjussamme. Lisäämällä tuotannon ekotehokkuutta voimme vähentää ympäristöjalanjälkeämme ja saavuttaa kustannussäästöjä.

Kehitämme HSE-suorituskykyämme useilla toimilla ja projekteilla. Järjestämme myös kattavasti erilaisia globaaleja HSE-aktiviteetteja yrityksemme sisällä tietoisuuden lisäämiseksi ja henkilöstömme kouluttamiseksi.

Sisältöhubissa lisää vastuullisuudesta

Vaustuullisuusaiheiset blogit ja artikkelit

Jiaxingissa panostetaan ympäristöön

Neles avasi uuden huippuluokan venttiiliteknologiakeskuksen Kiinan Jiaxingiin 2020. Modernissa tuotantolaitoksessa hyödynnetään uusinta teknologiaa, jotta voidaan tuottaa suuria määriä vakioventtiilituotteita tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tuotantoprosesseista tehtiin mahdollisimman luotettavia ja päästöttömiä.

Esimerkiksi Jiaxingin nesteenkierrätysjärjestelmällä 95 prosenttia työstö- ja testausprosesseissa käytetyistä nesteistä voidaan kierrättää, mikä vähentää vaarallisten aineiden muodostumista. Venttiiliteknologiakeskus investoi myös uuteen maalauslinjaan, jossa on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja päästöjen rajoitusjärjestelmä. Lisäksi keskukseen asennettiin aurinkopaneelit.

Vantaalla kierrätetään puujätettä

Vantaan venttiiliteknologiakeskuksessa kierrätettiin puujätettä satoja tonneja vuonna 2020, mikä on 10 % enemmän aiempaan verrattuna. Puujätettä voidaan käyttää uudelleen lastulevyn raaka-aineena. Jätepuun sisältämä hiili sitoutuu lopputuotteeseen, eikä se pääse ilmakehään kuten puuta poltettaessa. Hiilidioksidin kannalta lastulevytuotannon edut ovat merkittävät eli yli 1 300 kgCO2e kierrätettyä puulastutonnia kohden. Lisäksi lastulevyä voidaan kierrättää sen elinkaaren lopussa tai sitä voidaan käyttää polttoaineena.

Yhteistyö Globe Hope Zero Waste -palvelukonseptin avulla

Tiesitkö, että uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä vanhoja Metso-työvaatteita pystyimme säästämään 7,462 kiloa hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 53 300 000 ajokilometriä? Kumppanimme GlobeHopen Zero Waste -palvelukonseptin avulla 50 % vanhoista työvaatteista uusittiin Metso-logojen poistamisen jälkeen. Vanhoista työvaatteista 46 prosenttia päätyi jätevedenkäsittelykäyttöön. 100% puuvillasta tehdyt t-paidat revittiin teollisuuspyyhkeiksi. 3 % työvaatteista käytettiin energiajätteeseen. Näin vanhoja työvaatteita hyödynnettiin tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Lue lisää vastuullisuudesta