Hallinnointi

Tässä osiossa on Neleksen hallinto ja ohjausjärjestelmään liittyvää tietoa, kuten menettelytapoja ja toimintaperiaatteita, sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt. Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä löytyvät julkaisut- ja esitysmateriaalit-sivulta.

Neleksen hallinnointiperiaatteet

Neleksen ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Neleksen muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus pyrkii varmistamaan, että Neleksessä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

Palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmämme kannustaa työntekijöitämme tekemään parhaansa auttaakseen Nelestä saavuttamaan kasvutavoitteensa