Hallitus valvoo Neleksen johtamista ja toimintaa. Se myös päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon, palkitsemiseen ja rahoitukseen liittyvistä asioista.

Hallitus yleisesti

Neleksen hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Neleksen toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja. Muut Neleksen johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Hallitusjäsenet

Hallitus perustuu nimitystoimikunnan ehdotukseen. Hallituksen puheenjohtaja on Jukka Moisio, varapuheenjohtaja on Mark Vernon ja hallituksen muut jäsenet ovat Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Petter Söderström ja Jukka Tiitinen.

Neleksen hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt seuraavat valiokunnat ja jäsenet:

 • Tarkastusvaliokunta: Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Britta Giesen, Jukka Tiitinen, Niko Pakalén ja Petter Söderström
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Jukka Moisio (puheenjohtaja), Mark Vernon and Teija Sarajärvi

Katso Neleksen tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Katso Neleksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Hallituksen työjärjestys

Jukka Moisio

Hallituksen puheenjohtaja ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1961
Koulutus: MBA 1987-89, M.Sc. 1982-86

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2020- Nokian Renkaat Oy, Toimitusjohtaja
2008-2019 Huhtamäki Oyj, Toimitusjohtaja
1991-2008 Ahlstrom Oyj (2004-2008 Toimitusjohtaja)
1989-1991 McKinsey & Company, Associate

Muut luottamustehtävät

2014- Atria Oyj
2008- Suomen Messut osuuskunta
2019- Paulig Group
2019- Sulapac Oy

Mark Vernon

Neleksen hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 2020 lähtien

Kansallisuus: Yhdysvallat
Syntynyt: 1953
Koulutus: B.Sc., Physical Chemistry, 1977

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2003-2014 Spirax Sarco Engineering Plc (TJ 2008-2014)
2001-2003 Nightwatch Capital Partners, Managing Principal
2000-2001 Tinicum Capital Partners, Investment Advisor
1997-1999 Flowserve Corporation, Group Vice President, Flow Control
1987-1997 Durco International, Useita tehtäviä

Luottamustehtävät

2013- LiqTech International, Hallituksen PJ (2013-2018 Hallituksen jäsen)
2011- Senior plc, Johtaja (2011-2019 Hallituksen jäsen)
2017-2019 Senior plc, Sr. Independent Director

Anu Hämäläinen

Neleksen hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020 lähtien

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1965
Koulutus: KTM

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2020- Kesko Oyj, rahoitusjohtaja
2015-2020 Wärtsilä Oyj, rahoitusjohtaja
2010-2015 Wärtsilä Oyj, talousjohtaja
2008-2010 Wärtsilä Oyj, johtaja
2006-2008 SRV Yhtiöt Oyj, talousjohtaja
2005-2006 Quorum Oy, hallintojohtaja ja perustajapartneri
2004-2005 Conventum Pankkiiriliike Oy, toimitusjohtaja

Muut luottamustehtävät

2019- Outotec, hallituksen jäsen
2019- Finnfund, hallituksen jäsen
2016- Fingrid Oyj, hallituksen jäsen
2012-2019 Glaston Oyj, hallituksen jäsen

Britta Giesen

Neleksen hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen v. 2020 lähtien

Kansallisuus: Saksa
Syntynyt: 1966
Koulutus: Ph.D. (Tech.) Operations Reseach, 1994
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Tech.) Mechanical Engineering, 1991
M.Eng. (Tech.) Aerospace Engineering, Aeronautics and Astronautics 1990

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2021- CEO of Pfeiffer Vacuum Technology AG
Oct 2020-Dec 2020 Member of the Management Board at Pfeiffer Vacuum Technology AG
2019-2020 ISS Facility Services Holding GmbH, COO
2017-2019 ERIKS Holding Deutschland GmbH, Managing Director, Germany
2014-2017 ThyssenKrupp Access Solutions GmbH, CEO
1998-2014 KSB AG, Various roles
1996-1998 Arthur D Little GmbH, Management Consultant

Niko Pakalén

Neleksen hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 alkaen

Kansallisuus: Suomen ja Ruotsin kansalainen
Syntynyt: 1986
Koulutus: KTM

Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2017- Cevian Capital, Partner
2011-2016 Cevian Capital, Useita johtotehtäviä
2008-2011 Danske Bank Corporate Finance, Associate, Analyytikko

Muut luottamustehtävät

2019- TietoEVRY, hallituksen jäsen

Petter Söderström

Neleksen hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 lähtien

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1976
Koulutus: KTM

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2009- Solidium Oy, Investment Director
2008-2009 Leimdörfer Finland Oy, Partner
2002-2008 Mandatum & Co Oy, Partner
2000-2002 PricewaterhouseCoopers Oy, Senior Associate

Teija Sarajärvi

Neleksen hallituksen jäsen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2020 lähtien

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1969
Koulutus: FM

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2020- Huhtamäki Oyj, henkilöstöjohtaja
2015-2020 Huhtamäki Oyj, SVP, HR
2012-2015 OP Ryhmä, henkilöstöjohtaja
2009-2012 Metso Oyj, SVP, HR & useita eri tehtäviä
1998-2009 Nokia Oyj, Director, HR, useita eri tehtäviä

Muut luottamustehtävät

2019- Outotec Oyj, hallituksen jäsen
2017-2019 Sarlin Group Oy Ab, hallituksen jäsen
2013‐2015 Federation of Finnish Financial Service, Chair of Labour Market Committee
2014‐2015 Confederation of Finnish Industries, Member of Skilled Workforce Committee
2012‐2015 Unico Banking Group, HR-komitean jäsen

Jukka Tiitinen

Neleksen hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 lähtien

Kansallisuus: Suomen ja Yhdysvaltain kansalainen
Syntynyt: 1965
Koulutus: Diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä
Ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2021- Valmet, Pohjois-Amerikan aluejohtaja (1.4.2021 alkaen)
2017-2021 Valmet, Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja (31.3.2021 asti)
2013-2017 Valmet, Business Line President, Services BL
2011-2013 Metso, President, Services business line, Metso Pulp, Paper and Power
2004-2011 Metso, President, Metso Paper, Inc. North America
2001-2004 Metso Paper Oy, President, Service BL
2000-2001 Metso Paper USA Inc./Valmet Inc., VP, Roll Services, North America business unit

Hallituksen päätehtävät

 • hyväksyä Neleksen pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia
 • hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja muut merkittävät toimintasuunnitelmat
 • hyväksyä Neleksen organisaatiorakenne ja kannustin- ja palkitsemisjärjestelmän periaatteet
 • nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä hyväksyä toimitusjohtajan sijaisen, Neleksen johtoryhmän jäsenten ja raportointisegmenteistä vastaavien johtajien nimittäminen ja erottaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
 • seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
 • varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu asianmukaisesti
 • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja varainhoidon valvontaan sekä riskienhallintaan
 • tehdä ehdotukset varsinaiselle ja ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokoukset koolle
 • päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot ja myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteisyrityksistä ja lainasopimuksista sekä merkittävistä takauksista. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa Neleksen johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta
 • hyväksyä Neleksen noudattamat periaatteet kuten hallinnoinnin, riskienhallinnan, talouden valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, tietoturvan, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet, tiedonantopolitiikka sekä Neleksen toimintaperiaatteet. Neleksen toimitusjohtaja hyväksyy tarkemmat ja täydentävät ohjeistukset hallituksen hyväksymien periaatteiden soveltamisesta.
 • hallitus tekee itsearvioinnin vuosittain

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuus vahvistaa hallituksen osaamisprofiilia ja sen tavoitetta tukea Nelsestä strategian edistämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Neleksen hallituksen tärkeitä monimuotoisuustekijöitä ovat:

 • jäsenten toisiaan täydentävä asiantuntemus
 • koulutustausta
 • kokemus eri ammatti- ja teollisuudenaloilta
 • kokemus eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista
 • kokemus kansainvälisistä toimintaympäristöistä
 • johtamiskokemus
 • henkilökohtainen kyvykkyys
 • kulttuuritausta
 • ikä- ja sukupuolijakauma

Nimitystoimikunta ottaa huomioon Neleksen liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen ja sen valiokuntien osaamistarpeet hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan. Lisäksi henkilöiden pitää olla tehtäväänsä päteviä, sopia hallituksen osaamisprofiiliin ja pystyä käyttämään riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Nimitystoimikunta pyrkii sisällyttämään kummankin sukupuolen edustajia hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessiin tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseksi hallituksessa. Monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä seurataan nimitystoimikunnan itsearvioinnin avulla. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.

Lisää tietoa Neleksen hallinnoinnista