Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

31.3.2022 asti

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunta on yhtiön suurten osakkeenomistajien edustajista koostuva elin, joka perustettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2011.

Nimitystoimikunnan vastuulla on varmistaa, että hallituksen kokoonpanossa on edustettuna riittävä osaamisen ja asiantuntemuksen taso ottaen huomioon yhtiön tarpeet. Tätä tarkoitusta varten, nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan toimittaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle joka vuosi viimeistään 31. tammikuuta.

Nimitystoimikunnan tulee noudattaa tehtäviään suorittaessaan kaikkia lakisääteisiä ja itsesäätelynä asetettuja vaatimuksia, mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiötä koskevia pörssin sääntöjä.

Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisemmin sen työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Neljä suurinta osakkeenomistajaa, joilla on oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain 1. syyskuuta rekisteröityjen omistusten perusteella. Neleksen hallituksen puheenjohtaja toimii myös nimitystoimikunnan jäsenenä.

Tämänhetkiset osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Neleksen nimitystoimikunnan puheenjohtaja
  • Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj
  • Philip Ahlgren, johtaja, Cevian Capital AB
  • Jaakko Eskola, Neleksen hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää