Tietoa Neleksen suurimmista osakkeenomistajista ja omistajarakenteesta. Omistajatietoa löytyy myös kohdan Liputukset alta.

Lista osakkeenomistajien omistusosuuksien muutosilmoituksista

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 ja 6 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle.

Tällä hetkellä Neleksestä yli 25 prosenttia omistavat tahot:

  • Valmet Oyj

Tällä hetkellä Neleksestä yli 10 prosenttia omistavat tahot:

  • Cevianin rahastot

Tiedossa olevat osakassopimukset

Neleksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia sopimuksia.

Löydät kaikki Neleksen liputusilmoitukset Uutiset -osiostamme.

Ilmoitusperiaatteet Neles Oyj:n johdolle sekä lähipiirihenkilöille tai -yhtiöille

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Neles Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita Neleksen osakkeen kaupankäynnistä 3.7.2016 alkaen.

Liiketoimea koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään vuorokauden kuluessa liiketoimesta Finanssivalvonnan lomakkeella. Neleksellä on velvollisuus julkistaa ilmoitus pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Ilmoituslomake toimitetaan Nelekselle sähköpostilla osoitteeseen ir@neles.com ja se otsikoidaan ’Johdon liiketoimet’ sekä Finanssivalvonnalle käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Neles Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella uutisarkistossa.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx.