Yhdessä eteenpäin

Neles on nyt osa Valmetia. Yhdistyminen toteutui 1.4.2022

Valmetin Virtauksensäätö-liiketoimintalinja kuuluu alan johtaviin virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden toimittajiin. Venttiilimme ja venttiiliautomaatioratkaisumme tunnetaan laadusta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Asiakkaamme toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla. Olemme 100 %:sti sitoutunut luomaan uutta määritelmää luotettavuudelle.

Avainlukuja

Luotettavuus

Meillä on 65 vuoden kokemus korkealuokkaisten venttiilien suunnittelusta.

Työntekijät

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja työllistää noin 2950 ihmistä globaalisti.

Liikevaihto

vuonna 2021 oli noin 611 miljoonaa euroa.

Liiketoimintalinjan johtaja

Simo Sääskilahti on Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan johtaja

“Vuosien varrella olemme järjestelmällisesti laajentaneet Neleksen tarjontaa ja kyvykkyyksiä tullaksemme asiakkaidemme luotettavimmaksi kumppaniksi. Olemme nyt innolla aloittamassa uutta vaihetta tarinassamme osana Valmetia. Valmet tunnetaan vastuullisesta liiketoiminnasta sekä sitoutumisesta asiakkaiden menestyksen edistämiseen. Luotettavuus on aina sekä tuotteidemme että palveluidemme ytimessä.

Simo Sääskilahti, Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan johtaja, Valmet

Uusi määritelmä luotettavuudelle

Toimialallamme luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää. Hyödynnämme pitkää historiaamme ja asiantuntemustamme voidaksemme jatkuvasti kehittää ja innovoida ratkaisuja, jotka määrittävät uudelleen luotettavan virtauksensäädön prosessiteollisuudessa. Asiakaslupauksemme ”Reinventing reliability” kuvastaa, miten sitoutuneita olemme palvelemaan asiakkaitamme koko heidän investointiensa elinkaaren ajan. 

Tavoitteena kannattava kasvu

Tarjoamme asiakkaillemme maailman johtavia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat erinomaiseen teknologiseen osaamiseen, kokemukseen ja tiukimpiin turvallisuusvaatimuksiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua markkinoita nopeammin ja haluamme tarjota prosessiteollisuudelle kokonaisvaltaisesti luotettavan ja lisäarvoa tuottavan asiakaskokemuksen.

Globaali tutkimus- ja teknologiakehitysverkostomme kehittää aktiivisesti uusia innovaatioita ja ympäristötehokkaita ratkaisuja vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ja tavoitteita. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Toimialat, joita palvelemme

Tarjoamme venttiili- ja venttiiliautomaatioteknologioita ja -palveluja koko prosessiteollisuudelle. Venttiileillä on tärkeä rooli päivittäisessä elämässämme. Niiden avulla monilla teollisuudenaloilla voidaan tuottaa materiaaleja, jotka pitävät yhteiskunnan ja infrastruktuurin käynnissä.

Venttiilejä tarvitaan aina, kun putkissa liikkuu nesteitä tai kaasuja. Venttiilit säätävät ja ohjaavat prosessivirtauksia tuotantolaitoksissa, kuten esimerkiksi sellu- tai biotuotetehtaissa tai öljynjalostamoissa. Venttiilit vaikuttavat merkittävästi käsittelylaitosten tuottavuuteen ja turvallisuuteen ja ovatkin siksi kriittisiä laitteita. 

Lähellä asiakkaita ympäri maailmaa

Palvelemme asiakkaita 115 maassa ympäri maailmaa. Asiakkaamme panostavat entistä enemmän tehokkuuteen, luotettavuuteen ja tehokkaaseen kunnossapitoon, jotta prosessit eivät keskeytyisi. Siksi venttiilejä, varaosia ja asiantuntijapalveluja on oltava tarjolla silloin, kun niitä tarvitaan.

Virtauksensäätö keskukset maailmalla

Neles päätoimipisteet kartalla

Lue lisää