Neles on johtava venttiileitä ja venttiiliautomaatiota tarjoava yritys, jolla on vahva markkina-asema, markkinoita nopeampi kasvu, ja kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa vahvan kannattavuuden yli syklien. Neles pyrkii luomaan arvoa kaikille sidosryhmillensä.

Avaintiedot

Alan johtavat virtauksensäätöratkaisut 

Kokenut johtoryhmä

Neles julkaisee Q1 osavuosikatsauksen 27.4.2021

Neleksen vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu

Neles sijoituskohteena

Reinventing reliability. Neles on johtava venttiileitä ja venttiiliautomaatiota tarjoava yritys. Neles on listattuna kaupankäyntitunnuksella 'NELES' Nasdaq Helsingissä.

Neleksen odotettu arvonluonti osakkeenomistajille:

 • Johtava asema virtauksenhallintaratkaisujen tarjoajana, jolla on johtava asema massa- ja paperiteollisuudessa sekä öljyn- ja kaasunjalostusteollisuudessa
 • Jatkuva kasvu olemassa olevilla ja uusilla teollisuuden aloilla orgaanisesti ja valikoitujen yritysostojen avulla
 • Fokusoituminen tuotekehitykseen ja kestävään kehitykseen
 • Markkinoita nopeampi kasvu, vahva kannattavuus ja investoinnit kasvuun
 • Todistettu kestävyys yli syklin
 • Monipuolinen myynnin jakautuminen maantieteellisesti, asiakkaittain ja toimialoittain
 • Keskittynyt, omistautunut ja kokenut johtoryhmä, joka luo omistaja-arvoa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia
 • Vakaa tase ja taloudellinen asema

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkina-aktiviteetin odotetaan pysyvän vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon tyydyttävällä tasolla. Projektien lykkäykset ja globaalit epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkinoiden odotetaan vähitellen paranevan vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon heikolta tasolta. Suuria huoltoseisokkeja lykätään edelleen Covid-19-pandemian ja asiakkaiden tiukan kassanhallinnan vuoksi.

Meneillään oleva Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.

Taloudelliset tavoitteet

Tulevan Neles Oyj:n strategian mukaiset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • saatuja tilauksia yli miljardin euron arvosta vuoden 2025 tietämillä
 • vähintään 5 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvutavoite 
 • EBITA marginaali vähintään 15 prosenttia; samalla panostaen kasvuun
 • Vahva tase (nettovelka/EBITDA vähemmän kuin 2,5); samalla panostaen kasvuun
 • Osingonmaksu noin 40 prosenttia nettotuloksesta (ilman yritysostoihin liittyviä PPA-poistoja).

Neleksen strategiset tavoitteet ovat keskipitkän aikavälin tavoitteita eivätkä kuvaa arviota yhtiön lyhyen aikavälin tuloksesta. Covid-19-pandemialla on epäsuotuisia vaikutuksia Neleksen liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Vastaamme mielellämme Neleksen sijoittajasuhteisiin liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja Neles Oyj:stä antaa

Rita Uotila

Sijoittajasuhdejohtaja

Puh.: +358 400 954141

Sähköposti: rita.uotila@neles.com

 

Muita kiinnostavia aihealueita