Neles on johtava venttiileitä ja venttiiliautomaatiota tarjoava yritys, jolla on vahva markkina-asema, markkinoita nopeampi kasvu, ja kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa vahvan kannattavuuden yli syklien. Neles pyrkii luomaan arvoa kaikille sidosryhmillensä.

Neles julkaisee Q3 osavuosikatsauksen

27. lokakuuta 2021

Valmet ja Neles sulautuvat

Yhtiöt luovat johtavan toimijan, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle

Avaintiedot

Alan johtavat virtauksensäätöratkaisut 

Kokenut johtoryhmä

Neles sijoituskohteena

Reinventing reliability. Neles on johtava venttiileitä ja venttiiliautomaatiota tarjoava yritys. Neles on listattuna kaupankäyntitunnuksella 'NELES' Nasdaq Helsingissä.

Neleksen odotettu arvonluonti osakkeenomistajille:

 • Johtava asema virtauksenhallintaratkaisujen tarjoajana, jolla on johtava asema massa- ja paperiteollisuudessa sekä öljyn- ja kaasunjalostusteollisuudessa
 • Jatkuva kasvu olemassa olevilla ja uusilla teollisuuden aloilla orgaanisesti ja valikoitujen yritysostojen avulla
 • Fokusoituminen tuotekehitykseen ja kestävään kehitykseen
 • Markkinoita nopeampi kasvu, vahva kannattavuus ja investoinnit kasvuun
 • Todistettu kestävyys yli syklin
 • Monipuolinen myynnin jakautuminen maantieteellisesti, asiakkaittain ja toimialoittain
 • Keskittynyt, omistautunut ja kokenut johtoryhmä, joka luo omistaja-arvoa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia
 • Vakaa tase ja taloudellinen asema

Markkina-aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvänä sellu- ja paperiprojekteissa.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon markkina-aktiviteetti oli heikko. Markkina-aktiviteetin odotetaan palautuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla tyydyttävälle tasolle. Projektien lykkäykset ja maailmanlaajuiset epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti oli vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla tyydyttävällä tasolla. Näiden markkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan siten, että hyvä taso saavutetaan vuoden 2021 lopulla.

Meneillään oleva covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.Taloudelliset tavoitteet

Tulevan Neles Oyj:n strategian mukaiset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • saatuja tilauksia yli miljardin euron arvosta vuoden 2025 tietämillä
 • vähintään 5 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvutavoite 
 • EBITA marginaali vähintään 15 prosenttia; samalla panostaen kasvuun
 • Vahva tase (nettovelka/EBITDA vähemmän kuin 2,5); samalla panostaen kasvuun
 • Osingonmaksu noin 40 prosenttia nettotuloksesta (ilman yritysostoihin liittyviä PPA-poistoja).

Neleksen strategiset tavoitteet ovat keskipitkän aikavälin tavoitteita eivätkä kuvaa arviota yhtiön lyhyen aikavälin tuloksesta. Covid-19-pandemialla on epäsuotuisia vaikutuksia Neleksen liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Vastaamme mielellämme Neleksen sijoittajasuhteisiin liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja Neles Oyj:stä antaa

Rita Uotila

Sijoittajasuhdejohtaja

Puh.: +358 400 954141

Sähköposti: rita.uotila@neles.com

 

Muita kiinnostavia aihealueita