Neles on johtava venttiileitä ja venttiiliautomaatiota tarjoava yritys, jolla on vahva markkina-asema, markkinoita nopeampi kasvu, ja kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa vahvan kannattavuuden yli syklien. Neles pyrkii luomaan arvoa kaikille sidosryhmillensä.

Avaintiedot

Alan johtavat virtauksensäätöratkaisut 

Kokenut johtoryhmä

Neles julkaisee vuoden 2020 tilinpäätostiedotteen 3.2.2021.

Neleksen ja Metso Outotecin osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Neles sijoituskohteena

Reinventing reliability. Neles on johtava venttiileitä ja venttiiliautomaatiota tarjoava yritys

Metso Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena Metso nimettiin uudelleen Neles-nimiseksi globaaliksi venttiili- ja venttiiliautomaatioyritykseksi, jolla on erittäin tunnettu brändi ja houkuttelevat markkina-asemat.

Neles jatkaa Metson listausta Nasdaq Helsingissä.

Neleksen odotettu arvonluonti osakkeenomistajille itsenäisenä yhtiönä perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • Johtava asema virtauksenhallintaratkaisujen tarjoajana, jolla on johtava asema massa- ja paperiteollisuudessa sekä öljyn- ja kaasunjalostusteollisuudessa
 • Jatkuva kasvu olemassa olevilla ja uusilla teollisuuden aloilla orgaanisesti ja valikoitujen yritysostojen avulla
 • Fokusoituminen tuotekehitykseen ja kestävään kehitykseen
 • Markkinoita nopeampi kasvu, vahva kannattavuus ja investoinnit kasvuun
 • Todistettu kestävyys yli syklin
 • Monipuolinen myynnin jakautuminen maantieteellisesti, asiakkaittain ja toimialoittain
 • Keskittynyt, omistautunut ja kokenut johtoryhmä, joka luo omistaja-arvoa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia
 • Vakaa tase ja taloudellinen asema

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Yleiset taloushuolet laskevat öljy- ja kaasuprojektien markkina-aktiviteettia ensimmäisen vuosipuoliskon hyvältä tasolta. Lykkäykset ja globaalit epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä öljy- ja kaasuprojektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkinoiden odotetaan vähitellen paranevan raportointikauden heikolta tasolta, kun asiakkaiden toiminta normalisoituu. Suuria huoltoseisokkeja lykätään edelleen Covid-19-pandemiaan ja asiakkaiden kiristyneen kassanhallinnan vuoksi.

Meneillään oleva Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla markkinoilla.

Taloudelliset tavoitteet

Tulevan Neles Oyj:n strategian mukaiset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • saatuja tilauksia yli miljardin euron arvosta vuoden 2025 tietämillä
 • vähintään 5 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvutavoite 
 • EBITA marginaali vähintään 15 prosenttia; samalla panostaen kasvuun
 • Vahva tase (nettovelka/EBITDA vähemmän kuin 2,5); samalla panostaen kasvuun
 • Osingonmaksu noin 40 prosenttia nettotuloksesta (ilman yritysostoihin liittyviä PPA-poistoja).

Neleksen strategiset tavoitteet ovat keskipitkän aikavälin tavoitteita eivätkä kuvaa arviota yhtiön lyhyen aikavälin tuloksesta. Metson 7. toukokuuta julkaiseman osavuosikatsauksen mukaisesti Covid-19-pandemialla on epäsuotuisia vaikutuksia Neleksen liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Vastaamme mielellämme Neleksen sijoittajasuhteisiin liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja Neles Oyj:stä antaa

Rita Uotila

Sijoittajasuhdejohtaja

Puh.: +358 400 954141

Sähköposti: rita.uotila@neles.com

 

Muita kiinnostavia aihealueita